Detail předmětu

Digitální model terénu

FAST-NEA041Ak. rok: 2021/2022

Metody sběru dat, laserové skenování, přesnost bodů. Význam lomových a tvarových čar. Metody interpolace rastru. Konverze do TIN, vrstevnic a dalších datových formátů. Analýzy nad modelem terénu.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Ability to create 2,5D terrain model from given data, including brack lines. Creation of curves, profiles, vizualization of models.

Prerekvizity

Metody mapování a znázornění výškopisu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Digitální modelování terénu, motivace.
2. Metody sběru dat, letecké snímkování a skenování.
3. Bezpilotní letecké prostředky a jejich využití pro modelování terénu.
4. Principy digitální reprezentace terénního reliéfu, interpolace a triangulace.
5. Principy digitální reprezentace terénního reliéfu, interpolace a triangulace.
6. Principy digitální reprezentace terénního reliéfu, interpolace a triangulace.
7. Vlastnosti digitální reprezentace terénu.
8. Vlastnosti digitální reprezentace terénu.
9. Prostorové analýzy, sklon a orientace svahu, viditelnost.
10. Prostorové analýzy, sklon a orientace svahu, viditelnost.
11. Prostorové analýzy, sklon a orientace svahu, viditelnost.
12. Modelování budov a vegetace
13. Aplikace modelů terénu v průmyslu, zemědělství a dalších segmentech.

Cíl

Metody sběru dat, kvalita dat,užití DMT.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor