Detail předmětu

Komplexní projekt

FAST-NEA043Ak. rok: 2021/2022

Formulace uceleného praktického úkolu z vybrané oblasti geodézie.
Vypracování projektu úkolu v souladu se stávajícími technickými předpisy.
Sběr dat s využitím vhodně zvolené technologie navržené v projektu (technologie GNSS, měření elektroptickými dálkoměry, laserové skenování, nivelace).
Zpracování (výpočty) pořízených dat včetně vyhodnocení získaných výsledků.
Grafické zpracování dle projektu.
Vyhotovení dokumentace v souladu s platnými technickými předpisy.
Prezentace výsledků.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student prakticky procvičí metody inženýrskogeodetických měření na zadaném uceleném projektu. Zpracuje a vyhodnotí výsledky, vyhotoví předepsanou komplexní dokumentaci.

Prerekvizity

Znalost pokročilých metod geodetických měření a jejich vyhodnocení. Používání aparatur GNSS, elektrooptických dálkoměrů, nivelačních přístrojů, laserových skenerů. Znalost programů určených pro výpočty geodetických úloh, obecného CAD programu (MicroStation), programu pro práci v GIS, programu pro zpracování mračen bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Praktické procvičení metod inženýrskogeodetických měření na zadaném uceleném projektu. Zpracování a vyhodnocení výsledků, vyhotovení předepsané komplexní dokumentace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor