Detail předmětu

Výuka v terénu 4

FAST-NEA038Ak. rok: 2021/2022

1. Měření a vytyčování základních geometrických veličin – úhlů, délek, výšek.
2. Vybudování primárního a sekundárního systému stavby.
3. Vytyčování prostorové polohy objektů s prostorovou skladbou.
4. Vytyčování liniových staveb.
5. Vytyčování metodikou úhlového protínání.
6. Vytyčování tunelové prorážky a prodloužení přímky za překážku.
7. Určování výšek metodikou velmi přesné nivelace.
8. Tíhová měření relativními gravimetry.
9. Trigonometrické měření výšek v horském prostředí.
10. Technologie GNSS měření – metoda statická, metody v reálném čase.
11. Analýzy naměřených dat a stanovení charakteristik přesnosti.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student prakticky zvládne některé typické základní vytyčovací úlohy v terénu. Student prakticky zvládne základní úlohy vyšší geodézie v terénu. Zúčastní se též praktického měření GPS.

Prerekvizity

Znalost základních vytyčovacích postupů a metodiky rozborů přesnosti. Znalost základů teoretické geodézie. Znalost základů geodézie v podzemních prostorách.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Praktické procvičení některých typických základních vytyčovacích úloh v terénu. Praktické procvičení základních úloh vyšší geodézie v terénu. Praktické měření GPS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

360 hod., povinná

Vyučující / Lektor