Detail předmětu

Počítačová podpora v přípravě a realizaci staveb 2

FAST-NWA026Ak. rok: 2021/2022

Software ASPE pro plánování a řízení dopravních a pozemních staveb - rozpočet, kalkulace, harmonogram, síťový graf a další kroky v řízení stavební zakázky. Investorský a dodavatelský controlling, správa subdodávek, průběžné hodnocení nákladů a zdrojů. Soupisy provedených prací, zjišťovací protokol, fakturace. Plánování a řízení stavební výroby v systému RSV s návazností na výstupy z kalkulačního software. Import cizího rozpočtu a jeho využití pro tvorbu technologického modelu, podzhotovitelské rozpočty, tvorba časového plánu s využitím návaznosti na MS-Project, tvorba a tisk dokumentace realizace stavby.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu spočívající v aplikaci vědomostí z předchozích předmětů při plánování a řízení stavebních zakázek různého charakteru ve stavebním podniku. To zahrnuje použití a úpravu položek rozpočtářských programů, harmonogramů, sledování nákladů a zdrojů, soupisy provedených prací, sledování a vyhodnocování postupu realizace výstavby.

Prerekvizity

Znalost pravidel rozpočtování, dobrá orientace ve stavebních technologiích, běžná uživatelská znalost práce s kancelářskými aplikacemi.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Obecné možnosti využití software ASPE pro plánování a řízení stavební výroby.
2. Datová základna systému ASPE – vlastní i převzaté ceníky ÚRS.
3. Číselníky a nastavení programu ASPE, parametry stavby, rozpočtu, realizace a harmonogramu.
4. Stavba, rozpočet a časový plán v prostředí ASPE. Tvorba rozpočtu a kalkulované nabídky, možnosti řešení časového plánu, síťový graf, výpočet kritické cesty.
5. Variantní řešení zakázek, vytvoření dodavatelských variant. Dokumenty realizace stavby v prostředí ASPE - čerpání, fakturace, dodatky.
6. Další možnosti ASPE – fáze stavby, přecenění rozpočtu, hromadné změny.
7. Řízení stavební výroby s využitím programu RSV, obecná funkcionalita.
8. Postup implementace systému RSV v reálném prostředí stavebního podniku. Vstupní data pro řízení zakázky.
9. Evidence dokumentace zakázky, nabídky a přípravy stavby v systému RSV. Import rozpočtu a technologický model zakázky, tvorba podzhotovitelských rozpočtů.
10. Návaznost RSV na Microsoft Project, časový plán a jeho vazba na technologický model. Výstupy realizace stavby: soupis provedených prací, vyhodnocení nákladů a zdrojů v systému RSV.

Cíl

Získání znalostí o softwarové podpoře plánování a sledování procesů výstavby v integrovaném systému řízení stavební organizace. Znalosti mají umožnit individuální aplikace a řešení dle předpokládaného umístění posluchače na stavbách v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor