Detail předmětu

Stavebně fyzikální hodnocení 2

FAST-BHA030Ak. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na ovládnutí základních programů pro výpočet stacionárního a nestacionárního vedení tepla ve 2D a 3D teplotním poli.
V průběhu cvičení se studenti seznámí se základní škálou stavebně fyzikálních úloh. Tyto znalosti studenti využijí v navazujících předmětech.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Prerekvizity

Znalost základů pozemního stavitelství a stavebně fyzikálních dějů probíhajících ve stavebních konstrukcích. Znalost ovládání výpočetní techniky a softwaru MS Office. Základní znalost matematiky a fyziky.

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná