Detail předmětu

Provozní a funkční analýza konstrukce budov

FAST-DH82Ak. rok: 2021/2022

S pomocí zjednodušených metod výpočtu a numerických metod simulace mohou studenti hodnotit komplexní problematiku tepelné ochrany budov se zaměřením na šíření vlhkosti při vícerozměrném vedení tepla a posuzování tepelně izolačních vlastností budov za nestacionárních podmínek. Cílem předmědmětu je úvod do modelování v oblasti stavební fyziky v souvislosti s navrhováním staveb. Získané znalosti budou využity pro modelování fyzikální jevů ve stavebních konstrukcích zaměřených na vedení tepla, proudění vzduchu, tepelně-vlhkostní stavy a procesy ve stavebních materiálech zabudovaných v konstrukcích budov pro nestavionární okrajové podmínky korespondující s dynamikou klimatických změn vnějšího prostředí a provozem budov.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Vypracování elaborátu teoretické části k posouzení zadaného objektu stavby podle zadání a konzultací.

Prerekvizity

Teorie tepelné ochrany, akustické ochrany, protipožární ochrany, denního osvětlení a oslunění na úrovni magisterského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Hens H.: Moisture transfer in Envelope Parts. International Energy Agency 1996
Jenisch R.: Schadenfreies Bauen - Tauwasserschäden. Fraunhofer IRB Verlag 1996

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zadání námětu stavby v konkrétních podmínkách.
2. Návrh konstrukčního řešení stavby s ohledem na zadané podmínky
3. Provozní schéma dispozice zadané stavby.
4. Varianty konstrukčního řešení zadané stavby
5. Posouzení tepelně izolačních schopností materiálů obvodových plášťů
6. Posouzení osvětlení a oslunění zadané stavby
7. Návrhy konstrukčních detailů s ohledem na kondenzaci difúze
8.–9. Simulace vnějších vlivů na stavební konstrukci - vlhkost a teplo (teorie modelování)
10.-11. Vypracování elaborátu v podobě teoretické části budoucí doktorské práce se zaměřením na stavební fyziku
12. Konzultace zpracovávané teoretické části elaborátu
13. Odevzdání elaborátu ke zhodnocení

Cíl

Cílem předmětu je získání vlastních zkušeností při uplatňování nejnovějších poznatků v souladu s požadavky a metodami hodnocení kvality vnitřního prostředí v budovách s ohledem na tepelnou ochranu budov. Student bude školitelem veden ke spolupráci se stavební praxí i s vědeckými institucemi k samostatnému řešení dílčích úkolů vědecko-výzkumných projektů. Studiem a řešením zadaných úkolů bude student veden k samostatnému vypracování teoretické části doktorské disertační práce a k její úspěšné obhajobě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor PST , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor PST , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor PST , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor PST , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání námětu stavby v konkrétních podmínkách.
2. Návrh konstrukčního řešení stavby s ohledem na zadané podmínky
3. Provozní schéma dispozice zadané stavby.
4. Varianty konstrukčního řešení zadané stavby
5. Posouzení tepelně izolačních schopností materiálů obvodových plášťů
6. Posouzení osvětlení a oslunění zadané stavby
7. Návrhy konstrukčních detailů s ohledem na kondenzaci difúze
8.–9. Simulace vnějších vlivů na stavební konstrukci - vlhkost a teplo (teorie modelování)
10.-11. Vypracování elaborátu v podobě teoretické části budoucí doktorské práce se zaměřením na stavební fyziku
12. Konzultace zpracovávané teoretické části elaborátu
13. Odevzdání elaborátu ke zhodnocení