Detail předmětu

Ekologické inženýrství

FAST-HS51Ak. rok: 2021/2022

Ekologie, základní pojmy a principy, trvale udržitelný rozvoj, globální problémy.
Energie, zemědělství, krajina v souvislosti s udržitelným rozvojem.
Brownfields a udržitelná výstavba.
Čištění odadních vod. Řeky v krajině i v urbanizovaném prostředí a jejich revitalizace.
Veřejná prostranství.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti o ekologii z pohledu stavebního inženýra

Prerekvizity

Základy přírodních věd

Doporučená nebo povinná literatura

Igor Míchal: Ekologická stabilita. MŽP ČR, Praha, 1994. (CS)
Pytlík,P.: Ekologie ve stavebnictví. SIA, s.r.o., Praha, 1997. (CS)
Jan Gehl: Život mezi budovami. Užívání veřejných prostranství.. Nadace partnerství Brno, 2000. (CS)
Project for Public Spaces: Utváření místa. Nadace Partnerství, Brno, 2003. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Základní znalosti o ekologii z pohledu stavebního inženýra

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor GD , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, pravidla, literatura. Témata prezentací.
2. Základy ekologie. Kalkulačka ekologické a uhlíkové stopy.
3. Čištění odpadních vod.
4. Veřejná prostranství.
5. - 10. Prezentace vybraných témat.