Detail předmětu

Doktorský seminář VI

ÚSI-DSNS06Ak. rok: 2021/2022

Zpracování disertace, též se zohledněním doporučení komise při státní doktorské zkoušce. Definování a provedení simulačních nebo experimentálních částí v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) ev. studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Účast na konferenci ÚSI JuFoS s příspěvkem k výsledkům tématu disertace.

Výsledky učení předmětu

Výstupem jsou příslušné části doktorské disertace, případně i účast při zpracování znaleckých posudků Ústavu soudního inženýrství.

Prerekvizity

Absolvování Doktorského semináře I až V

Doporučená nebo povinná literatura

dle tématu disertace (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Kolokvium bude školitelem uděleno při splnění následujícího:
Zpracovávání teoretické části doktorské práce a datových souborů z experimentálních resp. simulačních prací. Práce na znaleckých posudcích. Publikační činnost. Účast na odborných akcích. Účast na odborných akcích, včetně doktorandské konference ÚSI JuFoS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. - 13. týden: Zpracovávání teoretické části doktorské práce a datových souborů z experimentálních resp. simulačních prací. Praktická podpora projektu doktoranda 2. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce, realizace experimentů a / nebo simulací. Práce na znaleckých posudcích ÚSI. Publikační činnost. Účast na odborných akcích Obhajoba závěrečné zprávy vlastního projektu.

Cíl

Cílem předmětu je řízená spolupráce studenta se školitelem při zpracovávání doktorské disertace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor