Detail předmětu

Angličtina v inženýrství rizik

ÚSI-RSAIRAk. rok: 2021/2022

Předmět se zaměřuje na získání a prohloubení praktických jazykových kompetencí. V rámci studia se studenti naučí používat odborné znalosti, dovednosti a odborné způsobilosti z oblasti řízení rizik v anglickém jazyce.

Výsledky učení předmětu

Porozumění specifickým informacím v mluvené i psané formě.
Schopnost komunikovat ve vybraných situacích spojených s řízením firmy, prezentovat firmu a její produkty, vyjadřovat se o firemních záležitostech v ústní i písemné formě. Schopnost jednat na různých úrovních.
Odpovídající rozšíření specifické slovní zásoby.

Prerekvizity

Předpokladem studia je znalost anglického jazyka na úrovni B1(středně pokročilý). Výuka angličtiny na uvedenou úroveň navazuje.

Literatura

Ibbotson, Mark: Professional English in Use, Engineering, Cambridge University Press, 2009 (CS)
Grussendorf, Marion: English for Presentations, Fraus, 2008 (CS)
Downes, Colm: Cambridge English for Job-hunting, Cambridge University Press, 2008 (CS)
Štepánek, Libor, de Haaff, Janice a kol.: Academic English, Grada Publishing, a.s., 2011 (CS)
Ostrom, Lee T a Cheryl A. Wilmhelmsen: Risk assessment: tools, techniques, and their applications. Hoboken: John Wiley, 2012 (CS)
Burgman, Mark A.: Risks and decisions for conservation and environmental management. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2005 (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Prezentace tématu souvisejícího se závěrečnou prací studenta.
Podmínkou k úspěšnému absolvování předmětu je také aktivní účast ve cvičeních, plnění úkolů zadaných vyučujícím a splněná docházka.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Analýza a hodnocení rizik - slovní zásoba, odborné texty, konverzace
2. Metody, nástroje a techniky rizikového inženýrství - slovní zásoba, odborné texty, konverzace
3. Právní pojmy - základní slovní zásoba a ustálená slovní spojení
4. Základní pojmy z oblasti ekonomie a finančnictví - slovní zásoba, konverzace
5. Základní pojmy z oblasti managementu rizika - slovní zásoba, odborné texty, konverzace
6. Anotace vybraného článku zahraničního periodika; zopakování použití členů, trpného rodu a slovosledu
7. Záznamy zahraničních přednášek v technických oborech - poslech
8. Motivační dopis a žádost o zaměstnání v technickém oboru
9. Interpretace vybraného odborného článku studentem, diskuse k tématu
10. Interpretace vybraného odborného článku studentem, diskuse k tématu
11. Příprava prezentace k tématu diplomové práce studenta
12. Vlastní krátká prezentace studenta k tématu se závěrečnou prací studenta
13. Vlastní krátká prezentace studenta k tématu se závěrečnou prací studenta

Cíl

Cílem je záskání zvláštních jazykových kompetencí v oblasti analýzy rizik.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Výuka jazykového cvičení je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRES , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
    specializace RRTS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning