Detail předmětu

Spojení a letecká frazeologie

FSI-DLFAk. rok: 2021/2022

Předmět obsahuje základy standardních frází používaných v letectví, informace o předpisech, vážících se k letecké komunikaci, rozbor spojovacích předpisů vydaných státy ICAO.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost používat leteckou frazeologie.

Prerekvizity

Žádné zvláštní požadavky.

Literatura

L-Frazeologie
Henry Emery, Andy Roberts : Aviation English for ICAO compliance
Vladimír Horák, Denisa Foottit : Letecká angličtina
Milan Kameník : Učební text pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), část Spojení
L-8400 Zkratky a kódy
L-10/II Předpis o civilní letecké radiotelekomunikační službě, svazek II (Spojovací postupy)
Henry Emery, Andy Roberts : Aviation English

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná a ústní, přičemž těžiště prokázání znalostí spočívá v písemné části zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit studenty s teoretickými požadavky předpisů a naučit je praktickém používání standardní letecké frazeologie do úrovně letů VFR s rozšířením pro lety IFR.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-PRP , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Definice. Zkratky řízení letového provozu.
2. Skupiny Q-kódů běžně používané v R/T spojení vzduch-země. Kategorie zpráv.
3. Vysílání písmen. Vysílání číslic. Vysílání času. Způsob vysílání.
4. Standardní slova a fráze. Radiotelefonní volací znaky pro letecké (pozemní) stanice včetně použití zkrácených volacích znaků. Radiotelefonní volací znaky pro letadla včetně použití zkrácených volacích znaků.
5. Předávání spojení. Postupy zkoušek slyšitelnosti/srozumitelnosti vysílání včetně stupnice srozumitelnosti. Požadavky potvrzování a zpětného opakování zpráv.
6. Radarová předpisová frazeologie I.
7. Radarová předpisová frazeologie II.
8. Radarová předpisová frazeologie III.
9. Postupy a frazeologie SELCAL, TCAS, ACARS.
10. Důležité výrazy meteorologických informací.
11. Předepsaná činnost při ztrátě spojení.
12. Tísňové a pilnostní postupy.
13. Obecné principy šíření VHF a přidělování kmitočtů.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Definice. Zkratky řízení letového provozu.
2. Skupiny Q-kódů běžně používané v R/T spojení vzduch-země. Kategorie zpráv.
3. Vysílání písmen. Vysílání číslic. Vysílání času. Způsob vysílání.
4. Standardní slova a fráze. Radiotelefonní volací znaky pro letecké (pozemní) stanice včetně použití zkrácených volacích znaků. Radiotelefonní volací znaky pro letadla včetně použití zkrácených volacích znaků.
5. Předávání spojení. Postupy zkoušek slyšitelnosti/srozumitelnosti vysílání včetně stupnice srozumitelnosti. Požadavky potvrzování a zpětného opakování zpráv.
6. Radarová předpisová frazeologie I.
7. Radarová předpisová frazeologie II.
8. Radarová předpisová frazeologie III.
9. Postupy a frazeologie SELCAL, TCAS, ACARS.
10. Důležité výrazy meteorologických informací.
11. Předepsaná činnost při ztrátě spojení.
12. Tísňové a pilnostní postupy.
13. Obecné principy šíření VHF a přidělování kmitočtů.

eLearning