Detail předmětu

Finanční služby

FEKT-BPC-FSLAk. rok: 2021/2022

Kurz seznamuje s nejpoužívanějšími instrumenty v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, a to se zaměřením jak na individuální, tak korporátní klientelu. Dále také budou krátce zmíněny další finanční instituce v rámci ČR a jejich hlavní funkce, např. factoringové a leasingové společnosti, podílové a penzijní fondy, stavební spořitelny. Studenti tak získají základní dovednosti v oblasti rozhodování při výběru zdrojů financování nebo naopak při investování dočasně volných prostředků. Také se zorientují v systému pojistných produktů tak, aby byli schopni vhodně předcházet rizikům.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zápočtem se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
- definovat základní funkce bankovního systému;
- demonstrovat průběh mezibankovního platebního systému v rámci ČR i mimo něj;
- popsat systematiku vkladových a úvěrových produktů bank v ČR;
- srovnat jednotlivé druhy elektronického bankovnictví a posoudit jejich výhody a nevýhody;
- charakterizovat základní nástroje finančního trhu;
- diskutovat vhodnost použití nástrojů finančního trhu pro investování v souvislosti s investičním profilem investora;
- posoudit vhodnost investování do určitého podílového fondu v souvislosti s investičním profilem investora;
- vysvětlit základní pojmy z oblasti pojišťovnictví;
- analyzovat výhody a nevýhody stavebního spoření a doplňkového penzijního spoření dle aktuální legislativy ČR.

V rámci cvičení odb. zák. se student dále naučí:
- využít jednotlivé druhy leasingu;
- popsat fugování factoringu v podnikatelské praxi;
- analyzovat hlavní nevýhody nebankovních úvěrových společností;
- popsat základní funkce úvěrových registrů v ČR.

Prerekvizity

Zájem o předmět.

Literatura

Máče, M.: Platební styk, Grada, 2006, Praha (CS)
Kalabis, Z.: Základy bankovnictví, BizBooks, 2012 (CS)
Polouček, S.: Bankovnictví, C. H. Beck, 2013 (CS)
Ducháčková, E.: Pojištění a pojišťovnictví, Ekopress, 2015 (CS)
Tůma, A.: Průvodce úspěšného investora, Grada, 2014 (CS)
časopis Bankovnictví (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT - přednášky, diskuse, analýza aktuálních finančních produktů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet ve formě písemného testu. Max. 100 bodů, požadováno alespoň 60 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Bankovní systém ČR, rozdělení bankovních obchodů.
2.Platební styk.
3.Úvěrové produkty bank.
4.Vkladovéí produkty bank.
5.Nástroje finančního trhu.
6.Factoring.
7.Pojišťovnictví – základní pojmy, pojistné produkty.
8.Podílové fondy.
9.Stavební spoření.
10.Doplňkové penzijní spoření.
11.Leasing.
12.Nebankovní úvěrové instituce, splátkové společnosti.

Cíl

Studenti získají základní dovednosti v oblasti rozhodování při výběru zdrojů financování nebo naopak při investování dočasně volných prostředků. Také se zorientují v systému pojistných produktů tak, aby byli schopni vhodně předcházet rizikům.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Doporučuje se vřele účast na přednáškách. V rámci bezkontaktního vzdělávání bude výuka probíhat on-line v rozsahu cca 70%, e-learning podpora pak cca 30%.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning