Detail předmětu

Specializované potravinářské technologie

FCH-DCO_POTAk. rok: 2021/2022

Na základě studia odborných článků a monografií z oblasti potravinářských věd si studenti prohloubí teoretické znalosti o technologickém procesu výroby širokého spektra různých typů potravin rostlinného a živočišného původu, a získají nové poznatky o nových směrech rozvoje potravinářského průmyslu a potravinářských technologií.

Výsledky učení předmětu

Studenti budou ovládat teoretické principy a praktické postupy technologie výroby rostlinných a živočišných potravin, včetně fyzikálních, chemických a biologických procesů, které probíhají v jednotlivých fázích výroby a významným způsobem ovlivňují senzorické, výživové a hygienické parametry potravin.
V souvislosti s tím budou mít přehled o hygienických a legislativních požadavcích nutných pro výrobu kvalitních, bezpečných a senzoricky atraktivních potravin.
Důraz bude kladen na schopnost aplikace teoretických poznatků v praxi.

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti z oblasti potravinářských technologií na úrovni předcházejícího magisterského studia

Doporučená nebo povinná literatura

Hui, Y. H.: Handbook of Food Science, Technology and Engineering. Dekker/CRC Press, New York, USA, 2005. (EN)
M. Shafiur Rahman: Handbook of Food Preservation, Marcel Dekker, 1999. (EN)
Chavez-Gonzales M., Buenostro-Figueroaa J.J., Aguilar C.N.: Handbook of Research on Food Science and Technology Volume 1: Food Technology and Chemistry. CRC Press 2019 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Odborná diskuse na zadané téma - kolokvium.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Inženýrství technologie výroby sušených, chlazených, mražených, fermentovaných produktů
2. Inženýrství technologie výroby produktů dětské výživy a speciálních potravin
3. Techniky enkapsulace a jejich využití při výrobě potravin
4. Enzymové procesy při výrobě potravin
5. Hydrogenační procesy a procesy fázových přeměn
6. Technologie výroby hotových výrobků typu sous - vide, výroba minimálně opracovaných potravin
7. Systém správné výrobní praxe a kritických bodů při výrobě, algoritmus zavedení výroby a legislativní požadavky na vývoj a schvalování nových výrobků
8. Zařizování provozu pro výrobu hotových pokrmů, optimalizace výroby, kontrola zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti výroby a parametrů výrobků

Cíl

Cílem předmětu je prohloubit dosavadní znalosti studentů o technologických procesech výroby potravin a rozšířit jejich znalosti v oboru se zaměřením na nové směry výroby potravin a aplikaci nových (moderních) metod při výrobě potravin. Poslední část zahrnuje nezbytnou znalost legislativních a hygienických aspektů výroby potravin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka se realizuje konzultacemi k tématům, které vycházejí ze zadání doktorské práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPAP_CHTP doktorský

    obor DPAO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DPCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor