Detail předmětu

Pokročilá organická chemie

FCH-DCO_OCHAk. rok: 2021/2022

Role organické syntézy pro konstrukci pokročilých organických molekul, změna vlastností materiálů, organické donory, organické akceptory, syntéza konjugovaných molekul, cross-kapligové reakce, metody polymerizace.

Doporučená nebo povinná literatura

Clayden J., Greeves N., Waren S.: Organic Chemistry. Oxford University Press, 2012. (EN)
Anslyn E.V., Dougherty D.A.: Moder Physical Organic Chemistry. University Science Books, Sausalito,2006. (EN)
McMurry J.: Organická chemie. VUTIUM 2007. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

kolokvium

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Kurz navazuje na základní znalosti organické chemie získané absolvováním kurzů Organické chemie a poskytne studentům praktická řešení, které vyžaduje aktuální přístupy v organické syntéze. Předmět je zaměřen na aplikaci organické syntézy na konstituci organických molekul s přesně definovanými parametry a rozvíjí poznatky v oblasti mechanismů reakcí organických látek. Centrum pozornosti se bude soustřeďovat především na organické materiály pro získávání energie, nano- a biomatetrialy a samo-organizující systémy.

1+2. Syntetické metody syntézy a transformace základních funkčních skupin
3+4. Efekt postranních řetězců a jejích role jako elektrondonorů a elektronakceptorů
5. Syntáza donorů
6. Syntéza akceptorů
7. Chemie thiofenu
8-11. Syntzéza π-konjugovaných systémů pomocí cross-kaplingových reakcí
12+13. Základní metody polymerizačních reakcí

Cíl

Cílem předmětu je detailní studium vybraných fragmentů organické chemie a organické syntézy. Předmět se bude zaměřovat na chemii funkčních skupin a jejích transformace, jako i metody chránění funkčních skupin. Studenti budou rovněž seznámeni s moderními metodami tvorby C-C vazby a následnou inkorporaci molekul do oligomerních a polymerních struktur. Předmět bude dále zaměřen na jednoduché i vícestupňové syntézy. Studenti se rovněž seznámí s chemii dendrimerů a s procesy užívanými k separaci a čištění organických molekul. Struktura předmětu je koncipována tak, aby po absolvování této disciplíny byli studenti dobře připraveni pro studium dalších předmětů, které bezprostředně teoreticky i prakticky navazují na tento studijní předmět.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPAP_CHTP doktorský

    obor DPAO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DPCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor