Detail předmětu

Pokročilá molekulární biotechnologie

FCH-DCO_MOBAk. rok: 2021/2022

Kurs je zaměřen na využití molekulární biotechnologie při přípravě transgenních organismů, zvláště rostlin. Pozornost je věnována využití transgenních rostlin a živočichů při zvyšování kvality potravin rostlinného a živočišného původu a na jejich využití jako bioreaktorů při produkci významných látek. Část kursu je zaměřena na bezpečnost potravin s obsahem GMO pro zdraví člověka a pro životní prostředí.

Výsledky učení předmětu

Teoretické znalosti využití molekulárních biotechnologií (aplikace technik rekombinantní DNA) při přípravě užitečných produktů významných v potravinářství.

Prerekvizity

Absolvování kursů z Biochemie, Mikrobiologie a Molekulární biotechnologie.

Doporučená nebo povinná literatura

Snustad P.D, Genetika, MUNI Press, 2017 (CS)
Rossana M., Genetic Engineering and Biotechnology, Callisto Reference, 2018 (CS)
Glick B.R., Molecular biotechnology, American Society for Microbiology, 2017 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována především formou individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška z předmětu je ústní.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Syntéza komerčních produktů pomocí genově modifikovaných mikroorganismů.
2. Manipulace genové exprese u rostlin.
3. Transgenní rostliny odolné vůči biotickému stresu.
4. Transgenní rostliny odolné vůči abiotickému stresu.
5. Zvyšování kvality potravin rostlinného původu s využitím transgenních rostlin.
6. Modifikace množství výživných látek (aminokyseliny, lipidy, vitaminy, železo, fosfor).
7. Modifikace chuti a vzhledu (zabarvení, sladkost, množství škrobu).
8. Rostliny jako bioreaktory (produkce protilátek, polymerů).
9. Fytoremediace.
10. Transgenní živočichové a potraviny.
11. Bezpečnost potravin s obsahem genově modifikovaných organismů.
12. Význam genově modifikovaných organismů pro životní prostředí.
13. Ekonomické aspekty.

Cíl

Cílem přednášek je seznámit studenty s využitím transgenních organismů při přípravě užitečných produktů, včetně potravin.Pozornost je věnována zejména potravinám rostlinného původu a jejich bezpečnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka se realizuje účastí na vybraných přednáškách a konzultacemi k tématům, které vycházejí ze zadání doktorské práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPAP_CHTP doktorský

    obor DPAO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DPCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor