Detail předmětu

Metrologie a zpracování experimentálních dat

FCH-DCO_METAk. rok: 2021/2022

Co je to metrologie a proč je nezbytná pro správnou analýzu. Vývoj a optimalizace analytické metody; jak se určují parametry pro opakovatelnost. Metrologické vlastnosti analytické metody; limit detekce, limit stanovitelnosti, návratnost, návaznost, robusnost,kontrola dlouhodobé stability analytické metody, validace, nejistoty. Správná analytická praxe, zabezpečování jakosti analytických výsledků.

Výsledky učení předmětu

Vývoj a optimalizace analytické metody; jak se určují parametry pro opakovatelnost. Metrologické vlastnosti analytické metody; limit detekce, limit stanovitelnosti, návratnost, návaznost, robusnost,kontrola dlouhodobé stability analytické metody, validace,

Doporučená nebo povinná literatura

Základní dokumenty EURACHEM (příručky Kvalimetrie) (CS)
GRAFEN, A.. Modern statistics for the life sciences. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 01-992-5231-9. (CS)
MILLER, J. N. Statistics and chemometrics for analytical chemistry. 5th ed. Harlow: Pearson Prentice Hall, 2005, 268 s. ISBN 01-312-9192-0. (CS)
Ermer, J. and Miller, J. H. McB.: Method Validation in Pharmaceutical Analysis: a Guide to Best Prastice. Jonh Wiley & Sons, 2006, 418 s. ISBN: 978-3-527-31255-9. (CS)
HANRAHAN, G.: Environmental chemometrics: principles and modern application. CRC Press, 2009, 292 s. ISBN: 1420067966. (CS)
CHAN, Ch. Ch., LAM, H., ZHANG, X-M. Practical approaches to method validation and essential instrument qualification. Hoboken, N.J.: Wiley, c2010, xiv, 399 p. ISBN 04-701-2194-7. (CS)
BLIESNER, D. M. Validating chromatographic methods: a practical guide. Hoboken, N.J.: Wiley, c2006, viii, 291 p. ISBN 9780471741473. (CS)
REICHENBACHER, M. Challenges in analytical quality assurance. New York: Springer, 2011, p. cm. ISBN 978-3-642-16594-8. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

kolokvium

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Definice analytů
Definice základních a pokročilých parametrů (výtěžnost, mez detekce, mez stanovitelnosti, robusnost metody, linearita, základní chemické parametry, nejistoty aj.)
Obecná a pokročilá schémata stanovení analytů anorganického původu v rostlinných a živočišných matricích
Optimalizace a validace analytických metod, regulační diagramy
Kontrola stability při stopové analýze, stanovení návratnosti, typy nejistot.


Cíl

Cílem předmětu je získání základních znalostí o významu metrologických parametrů nezbytných pro stopovou analýzu analytů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPAP_CHTP doktorský

    obor DPAO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DPCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor