Detail předmětu

Koloidní chemie pro potravináře

FCH-DCO_KCHPAk. rok: 2021/2022

Vybrané kapitoly z koloidní chemie a jejich aplikací v potravinářství, přednostně zaměřené na problematiku disertačních prací studentů:
Statický a dynamický rozptyl světla.
Povrchové napětí a kontaktní úhel.
Adsorpce z roztoku, na mezifází plyn-tuhá látka.
Asociační koloidy tenzidového typu.
Van der Waalsovy a elektrostatické síly v koloidech.
Stabilita a stabilizace koloidů.

Výsledky učení předmětu

Prohloubení teoretických i praktických znalostí z oblasti chemie koloidních soustav a souvisejících témat.

Doporučená nebo povinná literatura

HIEMENZ, C., RAJAGOPALAN, R. Principles of Colloid and Surface Chemistry. 3rd ed., N.York: M. Dekker, 1997.
Birdi K.S.: Handbook of Surface and Colloid Chemistry. CRC Press, 2015, 4rd edition. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

individuální konzultace, seminární výuka

Způsob a kritéria hodnocení

kolokvium

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Vybrané kapitoly z koloidní chemie a jejich aplikací v potravinářství, přednostně zaměřené na problematiku disertačních prací studentů:
Statický a dynamický rozptyl světla.
Povrchové napětí a kontaktní úhel.
Adsorpce z roztoku, na mezifází plyn-tuhá látka.
Asociační koloidy tenzidového typu.
Van der Waalsovy a elektrostatické síly v koloidech.
Stabilita a stabilizace koloidů.

Cíl

Prohloubení teoretických i praktických znalostí z oblasti chemie koloidních soustav a souvisejících témat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPAP_CHTP doktorský

    obor DPAO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DPCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor