Detail předmětu

Ruština odborná oborová

FAST-VYR005Ak. rok: 2020/2021

Cílem předmětu je, aby se student naučil dobře orientovat v odborných ruských textech na úrovni B1-B2 Společného evropského referenčního rámce. Měl by si osvojit klíčové fráze akademické ruštiny a také základní odborné termíny tak, aby byl schopen efektivně vyhledávat informace v odborných zdrojích. Důraz bude kladem i na rozvoj poslechových a aktivních komunikačních dovedností (povinné PowerPointové prezentace na dané odborné téma).

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl tohoto předmětu, pokud si rozšíří znalosti ruské slovní zásoby z oblasti pozemního stavitelství a zdokonalí své komunikační dovednosti v ruském jazyce.

Prerekvizity

Znalost obecné ruštiny na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem tohoto předmětu je rozšíření znalostí ruské slovní zásoby z oblasti pozemního stavitelství a zdokonalování komunikačních dovedností v ruštině.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor