Detail předmětu

Dějiny výtvarného umění

FAST-BGA041Ak. rok: 2020/2021

Kurz posluchačům zprostředkovává základní přehled dějin umění od Karolinské renesance po současnost. Je koncipován jako série přednášek doplněných exkurzemi do výstavních institucí a prohlídkami významných uměleckých a architektonických památek i současných realizací in situ nejen na území města Brna. Ve výkladu je přihlíženo rovněž k historiografii a metodologii oboru dějiny umění. Po absolvování kurzu je posluchač schopen základní orientace v „příběhu umění a architektury“ a rozpoznání a interpretace příslušných vizuálních forem. Zároveň je obeznámen s klíčovými termíny a kategoriemi z oboru dějiny umění a souvisejících disciplín (muzejnictví, památková péče, teorie vizuálních studií). Cílem kurzu je ozřejmit společné ideové pozadí výtvarných disciplín a architektury a jejich vzájemnou provázanost.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost historie výtvarného umění, pravěké umění, Egypt a Mezopotámie, Řecko a Řím, románské umění, gotické umění, renesance, baroko v zahraničí, baroko v českých zemích, umění 19. století, moderní umění, soudobé tendence.

Prerekvizity

Předmět využívá znalostí nabytých v kurzech zaměřených na dějiny, kompozici, teorii a estetiku architektury, zkušeností s oblastí umění získaných v praktických předmětech věnovaných výtvarné tvorbě a kulturního přehledu posluchače. Výklad jednotlivých témat koresponduje s programem aktuálně probíhajících přednášek z teorie a estetiky a z dějin architektury.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do dějin umění.
2. Románské umění v západní Evropě a v českých zemích.
3. Gotické umění Francie, Německa, Itálie a umění českých zemí.
4. Renesanční umění v Itálii.
5. Renesanční umění v Záalpí.
6. Evropský manýrismus.
7. Barokní umění v Itálii.
8. Barokní umění ve Francii.
9. Nizozemské malířství „zlatého věku“.
10. Rokoko a klasicismus.
11. Moderní umělecké směry 19. století – realismus, impresionismus.
12. Moderní a avantgardní umělecké směry 20. století.
13. Umění po roce 2000.

Cíl

Znalost historie výtvarného umění, pravěké umění, Egypt a Mezopotámie, Řecko a Řím, románské umění, gotické umění, renesance, baroko v zahraničí, baroko v českých zemích, umění 19. století, moderní umění, soudobé tendence.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor