Detail předmětu

Informatika pro architekty

FAST-BUA016Ak. rok: 2020/2021

Postupné seznamování s moderními technikami prezentace architektonické tvorby s důrazem na zpracování rastrové grafiky a s hlavními zásadami vytváření tištěných a internetových prezentací s důrazem na kompozici a obsah dokumentu.
Praktické příklady provádění globálních a lokální úprav rastrového obrazu, retuší, malování nových prvků a vkládání textů do obrazu, práce ve vrstvách a vytváření jednoduchých fotomontáží, práce s barevnými a alfa kanály, práce s maskami vrstev, úprav geometrie obrazu.
Praktické příklady využití fotomontáže pro dokončení vizualizace architektonického návrhu.
Samostatná práce prokazující osvojení základních technik zpracování rastrové grafiky a hlavních zásad pro vytváření prezentačních dokumentů.
Práce v Adobe Photoshop.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Pokročilé dovednosti v olasti zpracování rastrových obrazů a tvorby internetové prezentace

Prerekvizity

Pokročilé znalosti 2D a prostorového modelování, technologie Internetu, základy počítačové grafiky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Infrastruktura multimediálních prezentací výsledků architektonické tvorby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor