Detail předmětu

Nosné konstrukce 1

FAST-BLA022Ak. rok: 2020/2021

Principy a zásady navrhování. Zatížení a jeho účinky. Vlastnosti materiálů pro betonové konstrukce. Rozdělení betonových konstrukcí. Navrhování železobetonových prvků namáhaných ohybovým momentem, normálovou silou, posouvající silou a kroutícím momentem. Základní typy prvků betonových konstrukcí. Prvky z prostého betonu.
Navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí. Materiál a sortiment konstrukčních prvků. Principy a zásady spolehlivosti, metoda mezních stavů. Spoje kovových konstrukcí. Pruty tažené. Ohyb nosníků. Stabilita a vzpěrná únosnost tlačených prutů. Klopení nosníků. Únosnost průřezů se štíhlými stěnami.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Schopnost dimenzovat železobetonové prvky a jednoduché konstrukce včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.
• Schopnost dimenzovat ocelové prvky a jejich spoje.

Prerekvizity

základy stavební mechaniky, základy pružnosti

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Typy nosných konstrukcí, jejich charakteristika a uplatnění. Principy a zásady navrhování.
2. Zatížení a jeho účinky na nosné konstrukce, kombinace zatížení.
3. Vlastnosti materiálů pro betonové konstrukce. Rozdělení betonových konstrukcí.
4. Mezní stav porušení – namáhání ohybovým momentem a normálovou silou.
5. Mezní stav porušení – namáhání posouvající silou, kroutícím momentem.
6.–7. Prvky betonových konstrukcí – desky, trámy, průvlaky, překlady. Konstrukce schodišť. Prostý beton.
8.–9. Navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Materiál a sortiment konstrukčních prvků.
10. Principy a zásady spolehlivosti kovových konstrukcí, metoda mezních stavů.
11. Spoje kovových konstrukcí – zásady navrhování a konstrukčního řešení.
12. Pruty tažené. Ohyb nosníků. Stabilita a vzpěrná únosnost tlačených prutů celistvého, složeného a členěného průřezu.
13. Klopení nosníků. Únosnost průřezů se štíhlými stěnami.

Cíl

Získat schopnost dimenzovat železobetonové prvky a jednoduché konstrukce včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.
Získat schopnost dimenzovat ocelové prvky a jejich spoje.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor