Detail předmětu

Výtvarná tvorba 3

FAST-BGA018Ak. rok: 2020/2021

Teorie barev, jejich vznik a míchání a užití v prostoru architektury.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je osvojení si práce s barvou, barevná skladba, techniky barevné malby, aplikace barev v architektonické kompozici.

Prerekvizity

Předmět rozvíjí teorii barev, kterou zkoumá jak z objektivních aspektů – fyzikálního, chemického, fyziologického a psychologického, tak z pohledu symbolického a praktického užití barev v prostoru architektury.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Osvojení si práce s barvou, barevná skladba, techniky barevné malby, aplikace barev v architektonické kompozici.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor