Detail předmětu

Obnova památek

FAST-BGA017Ak. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje se základní problematikou památkové péče, ochrany a obnovy památek, historických souborů, lidové architektury, sídel a krajiny. Přibližuje proměny urbanistických struktur a druhové skladby v historických časových etapách, používané historické konstrukce, materiály, barevnost a technologie. Objasňuje problematiku nejčastějších stavebních poruch, potřebných průzkumů a plánové dokumentace. Seznamuje s vývojem památkové péče včetně používaných metod, legislativou a mezinárodními dokumenty.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost rekonstrukcí a obnovy památek, architektonické dědictví, vývoj památkové péče, metody památkové péče, legislativa ochrany památek, ochrana historických sídel.

Prerekvizity

Základní znalost dějin umění a architektury, znalost principů základních tektonických soustav, stavebních hmot tradičního stavitelství a základních konstrukcí pozemního stavitelství.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do památkové péče.
2. Přetváření sídelních struktur v historických souvislostech.
3. Změny architektonického díla v jednotlivých časových etapách.
4. Exkurze.
5. Vývoj ochrany památek a metody památkové péče.
6. Ochrana sídel a krajiny.
7. Odborné a legislativní zajištění památkové péče.
8. Historické konstrukce, materiály a technologie.
9. Průzkumy a dokumentace.
10. Poškození a poruchy stavebních památek.
11. Realizace obnovy historického objektu.
12. Tvorba architekta v historickém prostředí.
13. Péče o historické dědictví.

Cíl

Znalost rekonstrukcí a obnovy památek, architektonické dědictví, vývoj památkové péče, metody památkové péče, legislativa ochrany památek, ochrana historických sídel.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor