Detail předmětu

Deskriptivní geometrie (APS)

FAST-BAA015Ak. rok: 2020/2021

Kolmá axonometrie, kosoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání. Lineární perspektiva, základy fotogrammetrie. Šroubovice, šroubová plocha rozvinutelná, pravoúhlá uzavřená přímková šroubová plocha. Rotační plochy. Zborcené plochy. Osvětlení. Teoretické řešení střech. Úvod do topografických ploch.

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie (MAT)

Výsledky učení předmětu

Kolmá axonometrie, kosoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání. Lineární perspektiva, základy fotogrammetrie. Šroubovice, šroubová plocha rozvinutelná, pravoúhlá uzavřená přímková šroubová plocha . Rotační plochy. Zborcené plochy. Osvětlení. Teoretické řešení střech. Úvod do topografických ploch.

Prerekvizity

Konstrukce kuželoseček na základě ohniskových vlastností. Perspektivní kolineace, perspektivní afinita, afinní obraz kružnice. Mongeova projekce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Osvětlení – základní pojmy. Technické osvětlení.
2. Rotační plochy, řezy rotačních ploch.
3. Osvětlení rotačních ploch.
4. Axonometrie – klasifikace, základní pojmy.
5. Kolmá axonometrie.
6. Kosoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání. Zářezová metoda.
7. Lineární perspektiva.
8. Lineární perspektiva.
9. Základy fotogrammetrie. Rekonstrukce ze svislého snímku.
10. Zborcené kvadriky. Hyperbolický paraboloid. Jednodílný hyperboloid.
11. Zborcené plochy vyššího stupně.Teoretické řešení střech.
12. Šroubovice, rozvinutelná plocha šroubová, šroubový konoid.
13. Topografické plochy.

Cíl

Pochopit a zvládnout základy kolmé axonometrie, kosoúhlého promítání a lineární perspektivy.Umět zobrazit základní geometrická tělesa v jednotlivých projekcích, jejich řezy rovinou a průsečíky s přímkou. V lineární perspektivě zvládnout zobrazení stavebního objektu. Pochopit geometrické základy fotogrammetrie, zvládnout rekonstrukci objektu ze svislého snímku. Seznámit se se stručným výběrem poznatků z teorie křivek a ploch. Umět konstrukci šroubovice ze zadaných prvků, konstrukci rozvinutelné plochy šroubové a pravoúhlé uzavřené přímkové šroubové plochy. Umět vytvoření rotačních ploch, základní vlastnosti rotačních ploch, základní konstrukce na rotačních plochách (bod, tečná rovina), řez rotační plochy. Pochopit a umět vytvoření zborcených ploch druhého a vyššího stupně. Ovládat konstrukci rotačního a jednodílného hyperboloidu jako rotační i přímkové plochy. Znát vlastnosti a konstrukce hyperbolického paraboloidu (zadání zborceným čtyřúhelníkem, vlastnosti přímek na HP, řídící roviny, tečná rovina v bodě plochy, řez). Znát základní aplikace zborceného hyperboloidu a hyperbolického paraboloidu. Umět vlastnosti a konstrukce některých zborcených ploch vyššího stupně (konoidy, montpellierský a marseillský oblouk). Umět základy osvětlení v jednotlivých projekcích, zvládnout technické osvětlení objektu a osvětlení rotační plochy. Ovládat princip řešení střech a umět je aplikovat na příkladech. Ovládat základní pojmy a konstrukce na topografických plochách (profily, čára konstantního spádu, plocha konstantního spádu).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor