Detail předmětu

Zahradní architektura

FA-ZAA-TEAk. rok: 2020/2021

Předmět navazuje na základní urbanistické předměty zabývající se funkčně provozními a prostorovými vztahy. V přednáškách jsou studenti seznamováni s vývojem krajiny a zahradního umění a se současným pojetím oboru a jeho vztahem k urbanismu a architektuře. Přednášky i cvičení jsou rovněž zaměřeny na komplexní řešení urbánního prostředí, tj. na zpevněné povrchy, městský mobiliář, vodní prvky a výtvarná díla. Důraz je kladen na použití rostlinného materiálu v urbanistickém návrhu a na zásady a pravidla projektování zeleně. Studenti jsou na přednáškách a cvičeních seznamováni s inspirativními realizacemi městského a krajinného prostředí.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny teoretické předměty.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Doporučená nebo povinná literatura

JELLICOE, Geoffrey Alan and Susan JELLICOE. The landscape of man: shaping the environment from prehistory to the present day. 3. vyd. London: Thames and Hudson, 2000. 408 s. ISBN 0-500-27819-9. (EN)
HOLDEN, Robert. New landscape design today. London: Laurence King Publishing, 2003. 192 s. ISBN 1 85669 290 6. Holden, Robert. New landscape design today. London: Laurence King Publishing, 2003. 192 s. ISBN 1 85669 290 6. (EN)
LYNCH, Kevin. The Image of the City. Cambridge, MA: MIT Press, 1960. ISBN 9780262620017 (EN)
MOSTAEDI, Adrian. Landscape design today. Barcelona: Carles Broto & Josep Maria Minguet, 175 s. ISBN 84-89861-97-8. (EN)
SPENS, Michael. Modern landscape. New York: Phaidon Press Limited, 2003. 239 s. ISBN 0 7148 4155 2. (EN)
GOTHEIN, Marie Luise. Geschichte der Gartenkunst, 1. a 2.díl, Jena: Eugen Diederichs, 1926. (DE)
DUNNETT Nigel. Naturalistic Planting Design: The Essential Guide. Bath: Filbert Press, 2019. 240 p. ISBN 9780993389269. (EN)
DUNNETT Nigel and James HITCHMOUGH. The Dynamic Landscape: Design, Ecology and Management of Naturalistic Urban Planting. London and New York: Taylor & Francis, 2004. 336 p. ISBN 978-0415438100. (EN)
DUNNETT Nigel and Noel KINGSBURY. Planting Green Roofs and Living Walls. Portland: Timber Press, 2008. 256 p. ISBN 978-0881929119. (EN)
BLAKE Jimi and Noel KINGSBURY. A beautiful obsession: Jimi Blake´s world of plants at Hunting Brook Gardens. Bath: Filbert Press, 2019. 240 p. ISBN 978-1999734527. (EN)
WALLINGTON Jack. Wild about Weeds: Garden Design with Rebel Plants. Laurence King Publishing, 2019. 176 p. ISBN 978-1786275301 (EN)
Piet OUDOLF. Planting the natural garden. Portland: Timber Press, 2019. 288 p. ISBN 978-1604699739 (EN)

Způsob a kritéria hodnocení

Na základě teoretických znalostí získaných během tematicky naplněných seminářů bude vypracována závěrečná práce zaměřená na návrh vybraného prostranství v městském nebo krajinném prostředí, kde budou uplatněny principy návrhu úprav veřejných prostranství se začleněním prvků zeleně spolu se zpevněnými povrchy a mobiliářem ve funkční celek, který vybrané prostranství úpravami revitalizuje, zmodernizuje, nebo zcela změní jeho stávající využití.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Vývoj krajinné architektury a zahradního umění I. (zahrady starověku, středověké zahrady, zahrady novověku)
2. Vývoj krajinné architektury a zahradního umění II. (zahrady 19. století – formální zahrada, období sbírkaření a introdukce rostlin, městský park)
3. Vývoj krajinné architektury a zahradního umění III. (organické a modernistické zahrady, outdoor room, zahrady pro pohled shora, zahrady v přírodním prostředí, konstrukční zahrady)
4. Uplatnění přírodních složek v sídlech a jejich význam pro udržitelný rozvoj
5. Detail v současné krajinářské tvorbě
6. Land art v krajinářské tvorbě
7. Návrhová část

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor