Detail předmětu

Teorie a stavba obráběcích strojů

FSI-9TSOAk. rok: 2020/2021

Předmět je určen pro studenty doktorského studia, kteří neabsolvovali předměty typu Stavba výrobních strojů I, II a III. Rozvíjí potřebné systémové znalosti v této problematice a hledá mezioborovou synergii jako je např. stavební a strojní, nebo strojní a elektro inženýrství.

Výsledky učení předmětu

Absolventi kurzu získají znalosti o stavebních skupinách v konstrukci CNC obráběcích strojů. Dále budou umět aplikovat systémový přístup při jejich konstruování. Získají přehled o možnostech propojování oborů ve stavbě CNC obráběcích strojů.

Prerekvizity

Předpokládané znalosti jsou z oblasti částí a mechanismů strojů a základů stavby výrobních strojů. Posluchač by se měl orientovat v oblasti technologie třískového obrábění.

Doporučená nebo povinná literatura

MAREK, J., et al. Konstrukce CNC obráběcích strojů. 4nd ed. Praha: MM publishing, s.r.o., 2018. 428 p. ISBN 978-80-906310-8-3. (CS)
MAREK, J., et al. Design of CNC Machine Tools. 1nd ed. Praha: MM publishing, s.r.o., 2015. 727 p. ISBN 978-80-260-8637-6. (EN)
BISHOP, Robert H. The mechatronics handbook. 2. Boca Raton, Fla.: CRC Press, c2002. ISBN 978-0849300660. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou konzultací, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouší se ústně.
Na začátku studia je studentovi přidělena multidisciplinární problematika z oboru konstrukce CNC obráběcích strojů k vyřešení. Studentovo řešení je zahrnuto do společného hodnocení.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Úkolem je ukázat moderní řešení CNC obráběcích strojů a upozornit na limitní možnosti těchto strojů v oblasti přesnosti, výkonnosti a životnosti. Dalším cílem je, aby si student osvojil systémový přístup při konstruování CNC obráběcího stroje. Budou též ukázány možnosti mezioborových řešení ve stavbě hlavních skupin CNC obráběcích strojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je prováděna individuálně dle dohody se studentem a je nepovinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozdělení výrobních strojů, definice jednotlivých stavebních skupin CNC obráběcích strojů, řídící systémy CNC obráběcích strojů
2. Systémový přístup při konstruování CNC obráběcích strojů
3. Mezioborová synergie ve stavbě CNC obráběcích strojů
4. Obráběcí centra soustružnická
5. Obráběcí centra frézovací
6. Multifunkční obráběcí centra
7. Jiné typy CNC obráběcích strojů
8. Inteligence CNC obráběcích strojů
9. Kompenzace CNC obráběcích strojů
10. Zkoušky CNC obráběcích strojů