Detail předmětu

Diplomový seminář REI

ÚSI-ERDISAk. rok: 2020/2021

Úvod do základů metodologie výzkumu, příprava projektu semestrální a diplomové práce, experimentální a aplikovaný výzkum, elektronické informační zdroje a jejich využití. Předmět slouží k zahájení tvorby diplomové práce studenta, možnostem konzultací apod.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student by měl mít po absolvování předmětu hotovu velkou část své diplomové práce.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Doporučená nebo povinná literatura

Dle zaměření diplomové práce (CS)
ČMEJROKOVÁ, S. et al. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, spol.s r.o., 1999, 255 str. ISBN 80-85927-69-1 (CS)
ČSN ISO 5966 Formální úprava vědeckých zpráv. Praha, ČSNI, 1995. 32 s. MDT 06.055 (CS)
ČSN ISO 690-1: 1996. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha, ČSNI, 1996. 32 s. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou řízené konzultace. Se zaměřením zejména na konzultace a kontrolu úkolů zadaných k samostatnému zpracování.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen na základě průběžného hodnocení studenta při dílčím zpracování jeho diplomové práce. Hodnocení uděluje vedoucí práce, popř. garant tematického okruhu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Vypracování diplomové práce v průběhu celého semestru.

Cíl

Student se seznámí se základními kroky (postupy) nutnými pro realizaci odborných prací jako jsou semestrální nebo diplomové práce, příp. vlastní publikační činnosti. Po absolvování semináře získá základní znalosti v dodržování autorské etiky (odkazy, citace zdrojů apod.) a kvalitě tvůrčí vědecké a odborné práce. Cílem samotného předmětu je možnost dohledu nad tvorbou zadané diplomové práce ze strany vedoucího práce, resp. garanta a možnost konzultací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předmět není rozvrhován, tedy kontrola účasti nepřipadá v úvahu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný