Detail předmětu

Bakalářský projekt (ÚVSSR)

FSI-6BRAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury, odborné činnosti a vytváření software v souvislosti s přípravou bakalářské práce. Student pracuje samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce.

Výsledky učení předmětu

Student prokáže schopnost samostatně zpracovat bakalářskou práci.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu bakalářské práce. Doporučuje se absolvovat také předmět 2IV "Informační výchova - informační gramotnost" z obecné nabídky.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální, podle pokynů vedoucího bakalářské práce práce. (Individual, following the suggestions of the supervisor of the bachelor project)
Literaturu doporučí studentovi vedoucí práce. (Literature is recommended to the student by supervisor).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování bakalářské práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní činnost studenta na bakalářské práci a odevzdání práce, kterou ohodnotí vedoucí práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je samostatné vypracování bakalářské práce studentem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího bakalářské práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-KSB , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova je individuální: student pracuje samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce.