Detail předmětu

Vybrané kapitoly z fyziky II

FSI-0FKAk. rok: 2020/2021

Předmět Vybrané kapitoly z fyziky II má studentům pomoci s pochopením a procvičením klíčových částí předmětu Fyzika II. Je doplňkem k přednášce, teoretickému cvičení a domácí přípravě.

Výsledky učení předmětu

Předmět umožňuje rozvinout znalosti vyučované v rámci předmětu Fyzika II. Důraz je kladen na rozvoj dovedností - osvojení definici veličiny, porozumění fyzikálním zákonům včetně podmínek jeho platnosti a jejich aplikaci. Předmět má rozvíjet schopnost a dovednost řešit fyzikální a technické problémy.

Prerekvizity

U studentů se předpokládaní znalosti matematiky na úrovni základního kurzu (Matematika I a II): řešení lineárních a kvadratických rovnic, soustav rovnic, práce s vektory, integrální a diferenciální počet, ...

Doporučená nebo povinná literatura

Halliday,D., Resnik,R., Walker,J: Fyzika, VUTIUM 2013
Svoboda,E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky
Halliday,D.-Resnick,R.: Physics (For Students of Science and Engineering), John Wiley and Sons
Feynman,R.P.-Leigton,R.B.-Sands,M.: Feynmanové prednášky z fyziky
HALLIDAY, D. - RESNICK, R. - Walker, J.: Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, New York, 1997

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen neklasifikovaným zápočtem. Podmínkou jeho získání je více než 60% účast na přednáškách.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je usnadnit pochopení teorie vyučované v předmětu Fyzika I. Při výuce je kladen důraz na schopnot použítí teoretických znalostí při řešení příkladů. Předpokládá se aktivní zapojení studentů (samostatné řešení příkladů) při výuce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Základní rozvrhovou jednotkou je přednáška, přičemž účast na přednáškách je doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MET , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program B-MAI-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá přibližně souběžně s přednáškou a cvičením z fyziky II a časový rozvrh má shodný. Obsah může být modifikován podle zájmu a potřeb studentů.

eLearning