Detail předmětu

Aeroakustika

FSI-OAAAk. rok: 2020/2021

Akustické vlnění,rychlost šíření zvuku v plynech. Decibelová stupnice, hladiny akustického tlaku,intenzity a výkonu. Spektrum zvuku, hladina zvuku. Šíření zvuku v reálném prostoru, absorbce, vliv povětrnostních podmínek. Veličiny charakterizující chvění. Lidské ucho a mechanizmus slyšení. Hygienické hlukové předpisy. Zdroje zvuku nultého a prvního řádu. Aerodynamický hluk. Hluk mezní vrstvy, hluk subsonického trysku, aerodynamický nadzvukový třesk. Hluk vrtule. Hlukové izolace, tlumiče hluku, tlumiče chvění.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolventi získají základní znalosti o hluku a jeho působení na lidský organizmus a o výpočtech hlukových charakteristik letounů.

Prerekvizity

Základy matematiky, derivování, integrování, obyčejné a parciální diferenciální rovnice. Základy fyziky a mechaniky, akustika doporučená, není podmínkou.

Doporučená nebo povinná literatura

Harris, C.M.: Handbook of Noise Control; Mc Graw Hill Book Comp.,New York 1957
RNDr. Madejewsky: Aeroakustika, , 0

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast ve výuce je povinná. Získání klasifikovaného zápočtu je podmíněno účasti ve výuce, celkem na 10 přednáškách z 13. Klasifikovaný zápočet je známkován podle výsledku testu skládajícího se ze 6 otázek.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Dát studentům základní informace o generaci hluku, možnostech jeho měření a ochraně před hlukem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je-li účast ve výuce nižší než 10 z 13 student prokazuje, že vypracoval a doplnil výuku kdy chyběl.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
    obor M-STL , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Akustické vlnění, rychlost šíření zvuku v plynech
Decibelová stupnice, hladiny akust. tlaku, intenzity, výkonu
Spektrum zvuku a jeho hladiny, absorbce, vliv povětrnost. podm.
Chvění a hluk, lidské ucho a mechanizmus slyšení
Hygienické hlukové předpisy
Zdroje zvuku nultého a prvního řádu
Aerodynamický hluk
Hluk mezní vrstvy
Hluk subsonického trysku
Aerodynamický nadzvukový třesk
Hluk leteckých vrtulí
Hlukové izolace
Tlumiče hluku a chvění