Detail předmětu

Ekonomika

FAST-BVA023Ak. rok: 2020/2021

Odvětví stavebnictví a stavební podnik, vznik zánik a sanace podniku.
Činnosti stavebního podniku, organizace a výroba, odbyt, prodej, marketing.
Investiční činnost v podniku, finance a daně, stavební zakázky a ceny, smluvní vztahy.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalostí o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky se zaměřením na stavební výrobu.

Prerekvizity

Znalosti základních ekonomických pojmů a vztahů. Základy makroekonomické a mikroekonomické teorie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Postavení podniku v národním hospodářství, odvětví stavebnictví a stavební podnik.
2. Charakteristika podniku, zvláštnosti st. podniku, výroba.
3. Založení podniku, sanace a jeho zánik, sdružování podniků, typy sdružování ve stavební výrobě.
4. Řízení podniku, plánování, organizace a kontrola.
5.–7. Materiál a zásoby, pracovní síla, výrobní stroje a zřízení.
8.–9. Investiční činnost v podniku.
10. Odbyt, prodej, marketing.
11. Podnikové finance a ekonomické informace, daně.
12. Stavební zakázky a ceny.
13. Smluvní vztahy.

Cíl

Získání znalostí o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky se zaměřením na stavební výrobu. Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-GK bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor