Detail předmětu

Energetické úspory při rekonstrukcích

FAST-NHA065Ak. rok: 2020/2021

Obsah předmětu je zaměřen na prohloubení znalostí z problematiky rekonstrukcí a sanací budov. Zvláštní pozornost je věnována historickému vývoji jednotlivých konstrukčních typů staveb a materiálům, které se uplatňovaly v průběhu 20. století, a to zejména ve vztahu k energeticky úsporným opatřením.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Prerekvizity

Základní znalosti z předmětů: konstrukce pozemních staveb; stavební fyzika; stavební chemie a technická zařízení budov.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu; historický vývoj stavitelství a stavební slohy na území ČR; průzkumy a diagnostika staveb při rekonstrukcích.
2. Energetické úspory při rekonstrukcích obvodových stěn – základní přehled; varianty zateplení; kritéria návrhu a způsob provádění; specifické přístupy u stěn z kamene, smíšeného zdiva, nepálené hlíny, hrázděného zdiva a dřevostaveb.
3. Vady a poruchy zateplovacích systémů, sanace ETICS. Rekonstrukce vybraných stavebních dílců a konstrukcí s ohledem na obnovu funkčních a zlepšování tepelněizolačních vlastností – výplně otvorů (okna a dveře), podlahy a stropy.
4. Energetické úspory při rekonstrukcích lehkých obvodových plášťů (LOP) – modulové (panelové) a rastrové (kostrové) konstrukce, prosklené fasády, historické dílce LOP (boletické panely, apod.).
5. Rekonstrukce šikmých a plochých střech – vady a poruchy, obnova funkčních a zlepšování tepelněizolačních vlastností.
6. Úvod do panelových budov – historický vývoj typizovaných konstrukčních systémů a skladeb obvodových konstrukcí. Energetické úspory při rekonstrukcích obvodových konstrukcí panelových budov, vady a poruchy obvodových stěn, stavební úpravy balkonů, lodžií, atikových a meziokenních dílců.
7. Energetické úspory při rekonstrukcích specifických budov – typizovaných prefabrikovaných skeletů, halových objektů, výškových staveb, průmyslových staveb, bazénů a zimních stadiónů.
8. Energetické úspory při rekonstrukcích historických objektů a stavebních památek - vývoj a současná legislativa ochrany památek v ČR, přístupy k zachování a zásahům do jednotlivých stavebních konstrukcí.
9. Energetické úspory při úpravách technických zařízení budov – základní přehled, dispoziční a prostorová náročnost, související stavební zásahy a připravenost (prostupy a vedení rozvodů TZB, rekonstrukce komínů, tepelná čerpadla, solární technika).
10. Shrnutí legislativních a normativních požadavků na projektovou dokumentaci stavebních úprav; nejčastější vady a poruchy při realizaci energeticky úsporných opatření.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-EVB magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor