Detail předmětu

Bakalářský seminář

FAST-BTA020Ak. rok: 2020/2021

Studenti získají znalosti a povědomí o vzájemných vazbách mezi lokalitou, stavbou budovy a systémy techniky prostředí a jejich vlivem na bilanci energetické náročnosti budovy. Získají schopnost tvorby koncepčního návrhu a naučí se projektovat vybrané systémy technických zařízení budov. Výstupem bude studie řešení všech základních systémů technických zařízení budov (kanalizace, vodovodu, plynovodu, vytápění, vzduchotechniky, elektroinstalace) a prováděcí projektová dokumentace vybrané specializace TZB.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Prerekvizity

Zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika na úrovni předmětů ve 2. a 3. ročníku bakalářského studia.

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor