Detail předmětu

Typologie budov

FAST-BHA021Ak. rok: 2020/2021

Metodika projektování obytných staveb s využitím znalostí základních typologických, provozně dispozičních a objemových požadavků. Požadavky na plochy místností, prostorové a provozní návaznosti, orientaci ke světovým stranám a jejich základní zařízení a vybavení.
Základní informace o dispozičních, stavebně konstrukčních a architektonických zásadách navrhování veřejných staveb podle jejich druhovosti.
Respektování platných vyhlášek, předpisů, norem. Osvojení zásad architektonického a konstrukčního navrhování pozemních staveb. Uplatnění současných požadavků na ekonomii, energetickou náročnost staveb a na ochranu životního prostředí. Požadavky na bezbariérové řešení staveb a přístupnosti k nim. Projektování obytných budov v navazujících cvičeních.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Prerekvizity

Všeobecné znalosti o provozu v obytných a občanských budovách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod - závislost prostoru na fyziologii uživatele. Obytné budovy - dispozičně provozní vztahy, zónování, orientace ke světovým stranám z hlediska požadavků na vnitřní prostředí, umístění na pozemku.
2. Obytné místnosti. Příslušenství. Domovní vybavení. Domovní komunikace horizontální a vertikální.
3. Zásady navrhování vstupních prostorů, šaten, ložnic, dětských pokojů a souvisejících úložných prostorů.
4. Ergonomické zásady navrhování hygienického zařízení, technického vybavení.
5. Zásady ergonomie v kuchyni, navrhování jídelny a obývacího pokoje.
6. Bezbariérové řešení staveb (vnější i vnitřní prostředí).
7. Navrhování parkování, parkovací systémy a parkovací garáže.
8. Základy navrhování staveb pro přechodné ubytování .
9. Zásady navrhování budov pro veřejné stravování.
10. Navrhování školských budov – mateřské školy, základní školy – provozní řešení.
11. Základy navrhování administrativních budov.
12. Navrhování budov pro obchod a služby, polyfunkční domy – obecné zásady provozního a typologického řešení.
13. Základy navrhování staveb pro sport a tělovýchovu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor