Detail předmětu

Správní právo

FAST-CV022Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na vymezení správního práva, veřejnou správu, prameny a normy správního práva, jeho subjekty včetně charakteristiky podstaty a funkcí veřejné, státní a územní správy a právní úpravy správního řízení.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Na základě získaných poznatků by měl být student schopen orientovat se v právním systému správního práva, organizační struktuře veřejné správy a využívat právní prostředky k ovlivňování postupů a rozhodování správních orgánů a to i na úseku stavebnictví.

Prerekvizity

Zaměření předmětu navazuje na znalosti základů práva získané Bc studiu studijního programu Stavební inženýrství.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Právní úprava správního práva (prameny správního a procesního práva)
2.Vymezení a charakteristika základních pojmů správního práva (normy, prameny, subjekty správního práva)
3.Organizace, pravomoc orgánů veřejné správy
4.Organizace a pravomoc orgánů státní správy
5.Působnost orgánů státní správy
6.Organizace a pravomoc orgánů územní samosprávy
7.Působnost orgánů územní samosprávy
8.Správní delikty (trestní pravomoc správních orgánů)
9.Správní řízení (pojem, podstata a zásady správního práva procesního)
10.Průběh správního řízení (zahájení, přerušení a zastavení správního řízení)
11.Vydání rozhodnutí (rozhodnutí, smír, usnesení a zvláštní rozhodnutí)
12.Přezkum rozhodnutí a správní exekuce
13.Soudní přezkum správních rozhodnutí

Cíl

Cílem tohoto kurzu je vybavit studenty základními teoretickými poznatky z oblasti správního práva a umožnit jim tak jejich aplikaci na praktické případy praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor