Detail předmětu

Územní plánování

FAST-CG051Ak. rok: 2020/2021

Rozšíření základních znalostí v oboru urbanismus a územní plánování, řešení stavby v souladu s principy jednotlivých urbanistických složek řešeného území, ekonomická organizace provozu sídel a krajiny, rozšíření znalostí územně technických souvislostí v plánování a řízení územního rozvoje měst a regionů

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost základních principů prostorového plánování, systém a obsah územního plánování, zpracování a schvalování územně plánovací dokumentace. Seznámení s urbanistickou ekonomií, vytvoření předpokladu pro výkon povolání autorizovaného inženýra.

Prerekvizity

orientace ve stavebním zákoně, základní přehled v dějinách architektury a stavitelství, základy ekonomie

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Společnost, architektura a urbanismus
2.Prostředí
3.Urbanizace, osídlení a sídelní celky
4.Moderní vývoj a současné tendence
5.Funkční systémy městské - obytné a výrobní
6.Funkční systémy městské - doprava a technická infrastruktura
7.Urbanistický a regionální rozvoj, urbanistická koncepce
8.Zásady trvale udržitelného rozvoje měst
9.Urbanistická ekonomie
10.Územní plánování a řízení
11.Územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace
12.Metodika zpracování územně plánovací dokumentace
13.Posuzování územně plánovacích záměrů

Cíl

Objasnění základních principů prostorového plánování, systém a obsah územního plánování, zpracování a schvalování územně plánovací dokumentace. Seznámení s urbanistickou ekonomií, vytvoření předpokladu pro výkon povolání autorizovaného inženýra.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor