Detail předmětu

Tvůrčí plenér

FAST-AG050Ak. rok: 2020/2021

Pod vedením pedagoga student přímo v terénu vytvoří dílo prostorového charakteru, sochu, instalaci nebo jiný reálný zásah do krajiny. Toto dílo zdokumentuje. Fotografie a videa pořízené při dokumentaci dále zpracuje a vytvoří výslednou prezentaci díla. Studenti jsou v rámci kurzu povinni dílo zrealizovat, zdokumentovat a dokumentaci prezentovat svým kolegům, na základě tohoto obdrží klasifikovaný zápočet.
Organizace kurzu je založena na několikadenním soustředění na dané dílo. V rámci tvůrčího plenéru studenti vytváří projekty individuální i skupinové. Studenti získají nenahraditelnou zkušenost vlastními silami dílo vytvořit a následně myšlenku a formu zprostředkovat kolektivu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Prerekvizity

Znalost výtvarných technik, kreativita.

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

120 hod., povinná

Vyučující / Lektor