Detail předmětu

Geodézie a kartografie

FAST-AE001Ak. rok: 2020/2021

Úloha geodézie pro stavebnictví a architekturu. Geodetické polohové a výškové základy. Globální navigační satelitní systémy. Úhlová a délková měření. Základní souřadnicové výpočty. Určení výšek. Digitální model terénu. Mapování-geodetické metody. Vytyčovací práce. Určování posunů a deformací stavebních objektů. Určování ploch a kubatur. Fotogrammetrické mapování. Blízká fotogrammetrie v architektuře a památkové péči. Pozemní a letecké laserové skenování. Mobilní mapovací systémy. Dálkový průzkum. Katastr nemovitostí. Základy kartografie. Mapová díla v České republice. Geografické informační systémy.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti z oblasti geodézie, které může uplatnit v projekci, realizaci a dokumentaci staveb.

Prerekvizity

Základní středoškolské znalosti.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úloha geodézie pro stavebnictví a architekturu. Vysvětlení základních pojmů, jednotky, historický vývoj.
2. Geodetické polohové a výškové základy v ČR. Souřadnicové systémy a referenční rámce. Globální navigační satelitní systémy.
3. Úhlová a délková měření. Základní souřadnicové výpočty.
4. Měření výšek. Digitální model terénu.
5. Mapování geodetickými metodami. Zaměřování staveb pro rekonstrukci. Přístrojová technika.
6. Tvorba mapových podkladů fotogrammetrickými technologiemi. Blízká fotogrammetrie.
7. Vytyčovací práce. Určování ploch a kubatur. Určování posunů a deformací stavebních objektů.
8. Speciální práce ve stavebnictví a průmyslu.
9. Katastr nemovitostí.
10.Laserové skenování. Dálkový průzkum.
11.Základy kartografie. Mapová díla v ČR.
12.Geografické informační systémy, informační model budovy.
13.Test.

Cíl

Získat znalosti z oblasti geodézie mající vztah k projekci, realizaci a dokumentaci staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor