Detail předmětu

Obnova památek

FAST-AG008Ak. rok: 2020/2021

Soubor základních informací o procesu záchrany kulturních hodnot architektonického dědictví, směřujících k pochopení významu ochrany památky. Zásady pro stanovení koncepce památkového zásahu jako postupu vycházejícího z dokumentace a poznání stavby, vedoucímu k novému funkčnímu využití a rehabilitaci památky.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost rekonstrukcí a obnovy památek, architektonické dědictví, vývoj památkové péče, metody památkové péče, legislativa ochrany památek, ochrana historických sídel.

Prerekvizity

Předmět předpokládá a rozvíjí znalosti dějin architektury, částečně může využít poznatků inženýrských předmětů. Jedná se však převážně o samostatný specifický obor s vlastním metodickým základem a legislativou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Význam architektonického a urbanistického dědictví v dějinných souvislostech
2. Charakteristika druhové skladby architektonického a urbanistického dědictví
3. Přetváření architektonického díla v jednotlivých slohových etapách
4. Přetváření sídelních struktur v historických souvislostech
5. Vývoj ochrany památek a památkové péče
6. Metody památkové péče – purismus, vědecká restaurace, konzervace
7. Mezinárodní instituce, dokumenty a formy ochrany kulturního dědictví
8. Současná péče o památky architektury – prameny, metody, koncepce
9. Organizace , klasifikace a legislativní zajištění památkové péče
10. Koncepce památkového zásahu – dokumentace, poznání, průzkumy
11. Koncepce památkového zásahu – nové funkční využití, volba metody
12. Formy ochrany historických sídel a jejich částí
13. Nová tvorba v historickém prostředí – génius loci, autenticita prostředí

Cíl

Znalost rekonstrukcí a obnovy památek, architektonické dědictví, vývoj památkové péče, metody památkové péče, legislativa ochrany památek, ochrana historických sídel.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-MI magisterský navazující

    obor X , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning