Detail předmětu

Diagnostika stavebních konstrukcí (K)

FAST-BI052Ak. rok: 2020/2021

Úloha diagnostiky konstrukcí při provádění stavebně-technických průzkumů v rámci údržby, opravy a rekonstrukce staveb.
Obecná metodika diagnostických postupů, vývojový diagram průzkumu stavby.
Aplikace destruktivních a nedestruktivních zkušebních metod při průzkumech, upřesněné nedestruktivní zkoušky, hodnocení výsledků statistickými metodami.
Užití celého spektra radiografických metod nedestruktivního zkoušení na reálné či virtuální konstrukci (kontrola železobetonových a předpjatých konstrukcí, kombinace radiografické a magnetické metody při určování výztuže v konstrukcích)
Diagnostika vad a poruch staveb. Sledování deformací a trhlin konstrukcí, únava a degradace materiálu. Metody dlouhodobého sledování staveb.
Seminární práce zaměřená na návrh podrobného postupu stavebně-technického průzkumu konstrukce.
Cvičení v laboratořích s individuálním zadáním, ukázky zkušebních postupů na modelech a stavbách.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti z teoretického a praktického provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Na základě získaných znalostí budou studenti schopni vybrat optimální zkušební metodu pro daný případ diagnostiky.

Prerekvizity

Goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Stavebně technický průzkum
2. Přehled diagnostických metod
3.-4. Moderní diagnostické metody zkoušení stavebních materiálů
5.-6. Diagnostika betonových konstrukcí
7.-8. Diagnostika zděných a kamenných konstrukcí
9.-10. Diagnostika dřevěných konstrukcí
11.-12.Radiační diagnostické metody I
13. Radiační diagnostické metody II

Cíl

Teoretické seznámení a praktické provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Na základě získaných znalostí bude student schopen vybrat optimální zkušební metodu pro daný případ diagnostiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor