Detail předmětu

Fyzikální modelování ve vodním hospodářství

FAST-DR73Ak. rok: 2020/2021

Předmět prezentuje teorii, metodiku i nástroje k realizaci modelového fyzikálního výzkumu v návaznosti na potřeby matematických modelů hydrodynamických jevů. Výklad je doplněn ověřováním vybraných složitých proudových struktur na vlastních dílech. Posluchači se seznámí s typy hydraulických modelů na různých zkušebních okruzích, získají přehled o používané měřicí a vyhodnocovací technice včetně metod zpracování výsledků.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Prerekvizity

Matematika, fyzika, odborné předměty oboru vodní stavby

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Teorie podobnosti hydrodynamických jevů
2.Metodika hydraulického výzkumu, typy okruhů
3.,4. Měřicí a vyhodnocovací technika
5.,6. Modelový výzkum tlakových okruhů
7.,8. Modelový výzkum říčních tratí
9.,10. Modelový výzkum funkčních objektů přehrad
11.,12. Výzkum nestacionárních procesů, rotující a pohybující se prostředí
13. Měření na skutečných dílech

Cíl

Výuka navazuje na oblast fyziky, hydrauliky a odborných vodohospodářských předmětů. Posluchač získá znalosti o teorii modelování hydraulických jevů a procesů při možném omezení měřítka modelové podobnosti. Rozšíří přehled o moderní využívané měřicí technice používané včetně bezkontaktních měřicích metod (laserové, ultrazvukové) pro identifikaci struktury proudění. S měřicí technikou i hydraulickými okruhy se seznámí přímo v laboratoři při probíhajících zkouškách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor