Detail předmětu

Deskriptivní geometrie

FAST-AD8Ak. rok: 2020/2021

Rozvinutelné plochy (rotační a kosá válcová a kuželová ) a zejména přechodové plochy (např. spojující kružnici a elipsu v různých rovinách). Konstrukce sítí takových ploch včetně konstrukcí tečen rozvinutých okrajových hran sítě. Plochy rotační, rotační kvadriky, jejich řezy a konstrukce tečny křivky řezu. Proniky rotačních ploch a rotačních kvadrik při osách rotace vzájemně rovnoběžných, různoběžných a mimoběžných. Konstrukce tečny pronikové křivky. Plochy šroubové přímkové a cyklické. Zobrazení (v Mongeově projekci a i v axonometrii ) ploch zborcených, jejich řezy (především) svislými rovinami a konstrukce tečny křivky řezu. Ukázky užití zborcených ploch (jednodílný hyperboloid a hyperbolický paraboloid, konoidy, Štramberská trúba, Montpellierský a Marseillský oblouk) v technické a zejména stavební praxi.

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie (MAT)

Prerekvizity

Základní poznatky ze stereometrie a perspektivní afinity. Vlastnosti rovnoběžného promítání – především dobré znalosti Mongeova promítání a kolmé axonometrie. Základními pojmy týkající se teorie křivek a ploch, šroubovice.

Doporučená nebo povinná literatura

ČERNÝ J., KOČANDRLOVÁ M.: Konstruktivní geometrie. ČVUT Praha 1998
PISKA R., MEDEK V.: Deskriptivní geometrie, II. díl. SNTL Praha/Alfa Bratislava 1975
TALANDA P.: Výňatky z látky s návody. http://server-mat.fce.vutbr.cz/vyuka/DIST/distant.html 2001

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Harmonogram dle testů.

Cíl

Cílem předmětu je podat přehled některých základních ploch stavební praxe, které je možno aplikovat v pozemním stavitelství. Předmět seznámí studenty s jednoduchými konstrukcemi s těmito plochami s využitím Mongeova promítání a kolmé axonometrie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor