Detail předmětu

Diplomní seminář 2

FP-Fdis2PAk. rok: 2020/2021

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

Směrnice č. 72/2017 Úprava odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.
ČSN ISO 690. Bibliografické citace (v platném znění)
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2011. 290 s. ISBN 978-80-246-1966-8.
Literatura dle doporučení vedoucího diplomové práce

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků a dovedností řešit konkrétní praktické problémy z praxe s využitím vhodných metod umožňujících ověření předpokladů a efektivnosti navrhovaných řešení. Jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů a na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi.
Cílem předmětu je aplikovat osvojené základní poznatky a nejnovějších teoretické trendy v rámci řešení diplomových prací. Studenti budou schopni na základě získaných teoretických poznatků a dovedností řešit konkrétní praktické problémy z praxe s využitím vhodných metod umožňujících ověření předpokladů a efektivnosti navrhovaných řešení. Jsou schopni systematicky shromažďovat a analyzovat data a informace potřebné k řešení problémů. Na základě těchto analýz budou schopni navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor