Detail předmětu

Digitální marketing v obchodě

FP-KdmPAk. rok: 2020/2021

V rámci kurzu bude kladen důraz na praktické osvojení si jednotlivých nástrojů digitálního marketingu a aplikace sociálních sítí v obchodě. Kurz je dále zaměřen na užití digitálního marketingu souvislosti s uvedením inovovaných produktů na trh a zároveň na aplikaci systémově-analytických metod vedoucích k inovacím produktových řad a optimalizaci atributů jednotlivých inovovaných výrobku či služeb v obchodě.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti specifických přístupů pro aplikaci digitálního marketingu a sociálních sítí v obchodě. Studenti budou schopni použít relevantní nástroje digitálního marketingu a optimalizovat taktiky a strategie s využitím potřebných programů s ohledem na efektivní alokaci potřebných avšak omezených zdrojů.

Prerekvizity

Střední úroveň znalosti marketingových termínů a postupů.

Doporučená nebo povinná literatura

JANOUCH, V. Internetový marketing. Computer Press, Albatros Media as, 2017. 304 s. EAN 9788025127957. (CS)
PROCHÁZKA, T.; ŘEZNÍČEK, J. Obsahový marketing. Computer Press, 2014. 224 s. ISBN 978-80-251-4152-6. (CS)
KAUFMAN, I.; HORTON, Ch. Digital Marketing: Integrating Strategy and Tactics with Values, A Guidebook for Executives, Managers, and Students. Routledge, 2014. (CS)
DAVE CHAFFEY,‎D.; ELLIS-CHADWICK, F. Digital Marketing. Prentice Hall International, 2016. 728 s. ISBN 978-1292077611. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení jsou zaměřeny na praktické osvojení si probrané látky a použití jednotlivých softwarových aplikací a ostatních nástrojů digitálního marketingu v obchodě .

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Studenti budou hodnoceni za vypracování projektu (max 50 bodů) a ústní zkoušky ve formě kolokvia (max 50 bodů).

Zápočet: Zápočet bude udělen na základě zpracování projektu a obhajoby zaměřený na:
- Optimalizaci nástrojů digitálního marketingu a sociálních sítí v souvislosti s uvedením inovovaných produktů na trh.
- Aplikaci systémově-analytických metod vedoucích k inovacím produktových řad a optimalizaci atributů jednotlivých inovovaných výrobku či služeb s cílem zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského subjektu. Student může dosáhnout maximálně 50 bodů.

Zkouška: Zkouška bude zaměřena na ověření odborných znalostí - ústní forma (kolokvium).

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Vypracování projektu, ústní zkouška
V případě ERASMUS výjezdu uznání podobného předmětu

Zakončení předmětu distanční forma:
Vypracování projektu, ústní zkouška

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Definice a obsahový rámec digitálního marketingu a sociálních sítí v obchodě, využití digitálního marketingu pro účely marketingového výzkumu (získávání relevantních informací).
2. Založení a zajištění relevantního obsahu webové prezentace.
3. Nabídka produktů a souvisejících doprovodných služeb na webových stránkách.
4. E-mailový marketing - základy budování efektivních e-mailových marketingových kampaní.
5. Optimalizace pro vyhledavače - vytvoření adaptabilního plánu pro SEO - metodika vytváření, upravování a optimalizace formy a obsahu webových stránek pro zvýšení jejich viditelnosti a vhodné automatizované zpracování v internetových vyhledávačích.
6. Search Engine Marketing (SEM) - zacílení na požadovaný segment zákazníků, fungování aukcí SEM, seznámení se s klíčovými prvky PPC reklamy.
7. Keyword Advertising v programu Google Adwords - nástroje pro průzkum a výběr klíčových slov, vylučující klíčová slova, struktura reklamní kampaně.
8. Nástroje pro průzkum, typy shody klíčových slov, konverze a jejich výběr, použití metrik cost through rate - CTR (efektivní míra kliknutí na reklamu), cost per click CPC (cena za kliknutí na reklamu), pay per click PPC (platba za kliknutí na reklamu).
9. Webová analytika jako základ všech digitálních aktivit - typy údajů a jejich interpretace k dosažení obchodních cílů, příklady nastavení a vytváření cílů (konverzí), program Google Analytics a Google Trends.
10. Marketing na sociálních sítích, výběr vhodných sociálních sítí, a komunikace s okruhem svých uživatelů, firemní a osobní účty, stanovení cílů a realizace plánu.
11. Digitální marketing cílený na mobilní zařízení; optimalizace webu pro mobily, užití webových aplikací, zvláštní funkce pro kampaně v mobilním vyhledávání, mobilní reklamy v sociálních médiích.
12. Obsahová reklama, funkce a vzhled reklam, kampaně s obsahovými reklamami, zacílení na relevantní publikum, propagační videa a videoreklamy.
13. Založení elektronického obchodu, příklad vhodného editačního systému, online platby - platební brány, správa objednávek; Tvorba strategie budování značky v prostředí sociálních sítí a digitálního marketingu, propagace produktů a speciální akce, cílení na zákazníky dle koupených produktů.

Cíl

Cílem předmětu je praktické osvojení si jednotlivých nástrojů digitálního marketingu v obchodě a aplikace sociálních sítí v souvislosti s propagací a prodejem produktů. Dalším cílem je naučit studenty aplikovat systémově-analytické metody vedoucí k inovacím produktových řad a optimalizaci atributů jednotlivých inovovaných výrobku či služeb s důrazem na zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského subjektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude probíhat formou kontrolních otázek a aktivizujících prvků při výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning