Detail předmětu

Business Idea Development

FP-BBIDEAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na rozvoj studentských podnikatelských nápadů a jejich komercializace jak ve virtuálním prostředí, tak i formou osobního prodeje na veletrhu studentských firem. Předmět je dále zacílen na objektivní zhodnocení těchto nápadů, jejich rozvoj, testování a uvedení na virtuální trh.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají schopnost kreativně a flexibilně rozvíjet svůj podnikatelský nápad v podmínkách neustále se měnícího tržního prostředí. Dále si osvojí metody a techniky pro úspěšnou komercializaci a rozvoj dalších klíčových oblastí souvisejícími s rozvojem podnikatelského nápadu.
Každý student na konci kurzu vypracuje seminární projekt na téma Business Idea Development.

Prerekvizity

Získané podnikatelské competence z předmětu Business Competence Development

Doporučená nebo povinná literatura

HOUGAARD, Soren. The business idea: the early stages of entrepreneurship. Springer Science & Business Media, 2006.
LANGDON, Ken. The 100 greatest ideas for building the business of your dreams. Infinite Ideas, 2013.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je založena na spolupráci s Tampere University of Applied Sciences. Většina aktivit v rámci založení a vedení společnosti je simulována v softwarovém virtuálním prostředí.
Hlavní vyučovací metodou je koučování a výuka v týmech. Studenti jsou postaveni před řadu úkolů, které musí v rámci rozvoje společnosti řešit.
Nedílnou součástí předmětu jsou také přednášky a workshopy expertů z praxe na vybraná témata souvisejícími s rozvojem podnikatelských nápadů.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou pracovat v týmech. Hodnocení bude založeno na vícekriteriálním posouzení jak týmového výkonu, tak osobního přínosu každého studenta pro dosažené výsledky. Studenti budou mít možnost celkem získat 100 bodů za tyto klíčové aktivity: příprava a realizace mezinárodní akce (veletrh firem - sales event) - 40 bodů, vedení podnikatelské agendy firmy v rámci týmu - 30 bodů. Každý student dále vypracuje seminární projekt na téma Business Idea Development, jež bude hodnocen 30 body.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Commercialization of business ideas, communication with customers, work with individual software modules - e-banking, ERP system, e-shop
2. Making business and keeping related agenda - purchase, finance, sales, marketing
3. Making business and the business agenda - purchase, finance, sales, marketing; preparation of promotional materials, order forms and other materials for Sales Event
4. Preparation of promotional materials, order forms and other materials for Sales Event
5. Realization of Sales Event, personal dealings with customers - concluding individual business contracts
6. Completing the business agenda and closing all statements in connection with the student company fair.
7. Feedback on virtual business management and organization and realization of Student Sales Event
8. Entering projects for students - how to improve and develop business ideas (Business Idea Development Projects), an expert's day
9. Workshop - development of business ideas for product innovation
10. Workshop - development business ideas for innovation in services
11. Expert Lecture (case study) - the foundation and development of a company
12. Presentation of student projects - how to improve and develop business ideas (see Week 8).
13. Feedback and evaluation of student projects and overall evaluation of students

Cíl

Cílem předmětu je rozvoj a komercionalizace podnikatelského nápadu. Studenti budou vedeni k tomu, aby si uvědomili souvislostí mezi rozhodnutími v jednotlivých oblastech podnikatelské „agendy“, jejich vzájemných dopadech a vazbách na naplňování podnikatelského nápadu.
Studenti budou vedeni k tvořivé a flexibilní schopnosti reagovat na vývoj vnitřního a vnějšího firemního prostředí a faktorů které brání rozvoji podnikatelského nápadu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka bude kontrolována pravidelně v souladu s vypracováním jednotlivých aktivit v rámci předmětu. Kontrolovány budou následující milníky: příprava a realizace mezinárodní akce - sales event, vedení podnikatelské agendy firmy v rámci týmu a vypracování seminární práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning