Detail předmětu

Počítače a programování

FEKT-HPOPAk. rok: 2020/2021

Předmět je věnován základním principům počítačových technologií. Je orientován na získání znalostí o zobrazení číselné a znakové informace, kódování informace, algoritmizaci, počítačových sítích, struktuře počítačů, základům objektově orientového programování a praktických znalostí programování v programovém prostředí MATLAB.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat strukturu počítače,
- vysvětlit základní pojmy informačních technologií,
- zapsat algoritmus v symbolickém jazyce,
- orientovat se v základních principech počítačové komunikace
- vysvětlit základní principy objektově-orientovaného programování,
- porozumět programu napsaném v jazyce Java.
- porozumět programu napsaném ve vývojovém prostředí MATLAB.

Prerekvizity

Student by měl mít základní uživatelské znalosti o počítačových technologiích.

Doporučená nebo povinná literatura

Pecinovský R, Virius M: Učebnice programování - základy algoritmizace. Grada Publishing, Praha 1997. (CS)
Doňar, B., Zaplatílek, K. MATLAB - tvorba uživatelských aplikací. BEN, 2004. (CS)
Kabelová, A., Dostálek, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Computer Press, 2008. (CS)
Schlömer, N., Guidelines for writing clean and fast code in MATLAB, http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/22943 (EN)
Getreuer, P., Writing Fast MATLAB Code, http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/5685 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává projekty podle pokynů vyučujících.

Způsob a kritéria hodnocení

až 100 bodů ze cvičení:
- průběžný test (až 35 bodů)
- zápočtový test (až 65 bodů)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zobrazení číselné a znakové informace, kódování informace.
2. Základy vytváření algoritmu a zápis programu v symbolickém jazyku.
3. Přenos informací, počítačové sítě, komunikační protokoly.
4. Základy objektově orientovaného programování.
5. Základy programování v jazyce Java.
6. Organizace počítačů, vnitřní struktura počítačů.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s výpočetní technikou včetně jejího praktického použití. Součástí náplně předmětu jsou základy algoritmizace a programování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná. Řádně omluvené zameškané hodiny lze nahradit po domluvě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning