Detail předmětu

Technická dokumentace

FEKT-BPC-TDEAk. rok: 2020/2021

Normalizace dokumentů (ISO, EN, IEC, ETS, ČSN). Výkresy součástí a sestavení. Schémata v elektrotechnice. Dokumentace pro DPS. Diagramy. Textové dokumenty. Informační databáze. Počítačové podpory pro tvorbu dokumentace.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu je student schopen:
- tvořit výkresovou dokumentaci v elektrotechnice,
- číst výkresovou dokumentaci jiných oborů pro možnost kooperace,
- vytvořit jednoduchou výkresovou dokumentaci strojařského typu včetně tolerancí tvaru, polohy a struktury povrchu,
- využívat základy systému SolidWorks – tvorba 3D objemových modelů a sestav.
- tvořit grafy a výstupy pro technické zprávy v systému Excel.
- orientovat se v IS FEKT a VUT.

Prerekvizity

Středoškolské znalosti v oblasti deskriptivy.

Literatura

Procházka, P., Rozsívalová, Z.: Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace. Elektronické texty VUT, Brno, 2002. (CS)
Giesecke, F., a další: Technical Drawing, Prentice Hall, USA (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a počítačové cvičení. Předmět využívá e-learning.

Způsob a kritéria hodnocení

100 bodů za klasifikovaný zápočet. Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Informační systémy používané na FEKT/VUT a jim odpovídající uživatelské účty. Pravidla a směrnice počítačové sítě FEKT/VUT. Přístup k fakultní elektronické poště, WWW rozhraní Horde. Filtrování příloh elektronické pošty. Konfigurace klientů el. pošty. Přesměrování pošty. WiFi sítě VUT a EDUROAM. VPN.
2. Účel a význam dokumentace, třídění a druhy dokumentů, normalizace technických dokumentů (ISO, EN, IEC, ETS, ČSN).
3. Způsoby a metody zpracování. Význam normalizovaného výkresu jako právního dokumentu.
4. Textové dokumenty (ČSN ISO 5966), požadavky na uspořádání, zpracování a úpravu. Diagramy a jejich tvorba. Vývojové diagramy. Informační databáze – základy, rešerše.
5. Způsob technické přípravy výroby před nástupem IT, výrazná změna přicházející s nástupem IT (CAD, PDM, ERP systémy).
6. Prostředky počítačové podpory (MS Word, MS Excel, OrCAD/PADS, SolidWorks).
7. Náležitosti technické zprávy z měření, tvorba tabulek a grafů.
8. Smysl výkresové dokumentace jako jazykového prostředku a právního dokumentu. Metody zobrazování na výkresové dokumentaci, Metoda E/A.
9. Náležitosti výrobního výkresu jednotlivého dílu (zobrazení, udávání rozměrů a jejich tolerance, geometrické tolerance, tolerance stavu povrchu).
10. Výkres sestavení, jeho smysl a odlišnosti, výkresy s elektrickou montáží.
11. Elektrotechnická schémata – značky komponent (součástí), složené značky (ČSN IEC 617). Zobrazování spojů a vazeb. Písmeno-číslicové označování předmětů v elektrotechnice.
12. Způsoby a metody znázornění na schématech. Druhy elektrotechnických schémat.
13. Základní dokumentace pro plošné spoje. Terminologie, třídy přesnosti, provedení, náležitosti základních dokumentů.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty číst a tvořit výkresovou dokumentaci pro schopnost kooperace v oboru a mimo obor, seznámit studenty s normalizací technické dokumentace v oblasti elektrotechniky, způsoby a nároky na její zpracování. Na praktických příkladech seznámit studenty se základy tvorby technických dokumentů. Naučit studenty základy uživatelského ovládání CAD systémů, MS Word, Excel a fakultních a univerzitních informačních systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
    specializace AUDB-TECH , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program BPC-AMT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  • Program BPC-EKT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  • Program BPC-MET bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  • Program BPC-TLI bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný