Detail předmětu

Hudební teorie 1

FEKT-BPC-HT1Ak. rok: 2020/2021

Základní pojmy hudební akustiky, hudební notace, tempová, výrazová a dynamická označení, alikvotní tóny, soustavy ladění hudebních nástrojů. Obecná hudební nauka. Stupnice, intervaly akordy.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- definovat základní pojmy hudební akustiky,
- definovat základní hudební pojmy,
- orientovat se ve stupnicích dur/moll,
- orientovat se v intervalech a jejich převratech (obratech),
- orinetovat se v kvintakordech a jejich obratech,
- orientovat se v septakordech a jejich obartech,
- orientovat se v hudebních nástrojích.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti z oblasti všeobecného vzdělání, na jejichž základě student prošel přijímacím řízením.

Literatura

Luděk Zenkl: ABC hudební nauky
Šín, O. : Všeobecná nauka o hudbě. Praha 1949 (CS)
Pícha, F. : Všeobecná hudební nauka. Praha, SHV 1961 (CS)
Kohoutek, C. : Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha, SHV 1965 (CS)
Votoček, E. : Hudební slovník cizích výrazů a rčení. Praha, HMUB 1946 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mají charakter výkladu, obohaceného nahrávkami.
- Cvičení podporující praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů.
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné složení písemného testu, který se skládá ze 100 otázek každá za 1 bod. Pro úspěšné složení je potřeba získat minimálně 60 bodů. Zkouška z předmětu bude probíhat prezenčně i distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Základní pojmy hudební akustiky.
3.-4. Základy notace.
5.-6. Stupnice dur/moll
7.-13. Intervaly, akordy, obraty akordů, základní harmonické funkce, hudební nástroje

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy hudební teorie, nutnými pro další studium oboru (např. stupnice, intervaly, akordy, obraty akordů ), základní seznámení hudebními nástroji.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
    specializace AUDB-TECH , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning