Detail předmětu

Finanční služby

FEKT-BPC-FSLAk. rok: 2020/2021

Kurz seznamuje s nejpoužívanějšími instrumenty v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, a to se zaměřením jak na individuální, tak korporátní klientelu. Dále také budou krátce zmíněny další finanční instituce v rámci ČR a jejich hlavní funkce, např. factoringové a leasingové společnosti, podílové a penzijní fondy, stavební spořitelny. Studenti tak získají základní dovednosti v oblasti rozhodování při výběru zdrojů financování nebo naopak při investování dočasně volných prostředků. Také se zorientují v systému pojistných produktů tak, aby byli schopni vhodně předcházet rizikům.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zápočtem se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
- definovat základní funkce bankovního systému;
- demonstrovat průběh mezibankovního platebního systému v rámci ČR i mimo něj;
- popsat systematiku vkladových a úvěrových produktů bank v ČR;
- srovnat jednotlivé druhy elektronického bankovnictví a posoudit jejich výhody a nevýhody;
- charakterizovat základní nástroje finančního trhu;
- diskutovat vhodnost použití nástrojů finančního trhu pro investování v souvislosti s investičním profilem investora;
- posoudit vhodnost investování do určitého podílového fondu v souvislosti s investičním profilem investora;
- vysvětlit základní pojmy z oblasti pojišťovnictví;
- analyzovat výhody a nevýhody stavebního spoření a doplňkového penzijního spoření dle aktuální legislativy ČR.

V rámci cvičení odb. zák. se student dále naučí:
- využít jednotlivé druhy leasingu;
- popsat fugování factoringu v podnikatelské praxi;
- analyzovat hlavní nevýhody nebankovních úvěrových společností;
- popsat základní funkce úvěrových registrů v ČR.

Prerekvizity

Zájem o předmět.

Literatura

Máče, M.: Platební styk, Grada, 2006, Praha (CS)
Kalabis, Z.: Základy bankovnictví, BizBooks, 2012 (CS)
Polouček, S.: Bankovnictví, C. H. Beck, 2013 (CS)
Ducháčková, E.: Pojištění a pojišťovnictví, Ekopress, 2015 (CS)
Tůma, A.: Průvodce úspěšného investora, Grada, 2014 (CS)
časopis Bankovnictví (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT - přednášky, diskuse, analýza aktuálních finančních produktů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet ve formě písemného testu. Max. 100 bodů, požadováno alespoň 60 bodů. Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Bankovní systém ČR, rozdělení bankovních obchodů.
2.Platební styk.
3.Úvěrové produkty bank.
4.Vkladovéí produkty bank.
5.Nástroje finančního trhu.
6.Factoring.
7.Pojišťovnictví – základní pojmy, pojistné produkty.
8.Podílové fondy.
9.Stavební spoření.
10.Doplňkové penzijní spoření.
11.Leasing.
12.Nebankovní úvěrové instituce, splátkové společnosti.

Cíl

Studenti získají základní dovednosti v oblasti rozhodování při výběru zdrojů financování nebo naopak při investování dočasně volných prostředků. Také se zorientují v systému pojistných produktů tak, aby byli schopni vhodně předcházet rizikům.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Doporučuje se vřele účast na přednáškách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning