Detail předmětu

Environmentální analýza

FCH-DCO_ENAAk. rok: 2020/2021

Definice a základní charakteristiky analytického procesu využívaného ve stopové a ultrastopové analýze; specifika používaných neanalytických a analytických technik. Techniky přípravy environmentálních a biotických vzorků pro environmentální analýzu, problematika homogenity abiotických i biotických vzorků, kombinace analyt/matrice, vliv matričních efektů na generované výsledky. Izotopové techniky využívané v ultrastopové analýze abiotických i biotických vzorků a jejich porovnání s ostatními metodami. AOAC metody; ISO metody vhodné pro stopovou analýzu. Statistické postupy využívané při hodnocení výsledků stopové a ultrastopové analýzy. Zhodnocení vlivu analytů a jejich interpretace ve vztahu ke struktuře analytů. Analýza rizik.

Doporučená nebo povinná literatura

KLEIBÖHMER, W.: Handbook of Analytical Separations. Volume 3: Environmental Analysis. Elsevier, 2001. ISBN 0-444-50021-9. (CS)
DOWN, R. D.; LEHR, J. L.: Environmental Instrumentation and Analysis Handbook. Wiley-Interscience, 2005. ISBN 0-471-46354-X. (CS)
RADOJEVIĆ M.; BASHKIN V. N.: Practical Environmental Analysis. 2nd Edition. RSC Publishing, 2006. ISBN 0-85404-679-8. (CS)
ERICSSON, M. D.: Analytical Chemistry of PCBs. New York: Lewis Publisher, 1997. ISBN 0-873-71923-9. (CS)
ŠEVČÍK, J. G. K.: Metodologie měření v analytické chemii. Praha: Karolinum, 1999. (CS)
DEAN, J. R. Extraction techniques in analytical sciences. 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2009,xxvi, 281 p. Analytical Techniques in the Sciences. ISBN 04-707-7284-0. (CS)
BARON, P. A, KULKARNI, P., WILLEKE, K. Aerosol measurement: principles, techniques, and applications. 3rd ed. Hoboken, N.J.: Wiley, c2011, xiv, 883 p. Analytical Techniques in the Sciences. ISBN 978-047-0387-412. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Jazyk výuky

čeština

Zařazení předmětu ve studijních plánech