Detail předmětu

Materiálové technologie pro biofyzikální a medicínské aplikace

FCH-DC_MTAk. rok: 2020/2021

Doporučená nebo povinná literatura

Rieger B, Künkel, Coates GW, Reichardt R, Dinjus E, Zevaco TA, volume editors. Synthetic biodegradable polymers. In: Advances in Polymer Science. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2012; vol. 245, pp. 364. ISSN: 0065-3195 (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Protokoly z provedených experimentů, vyhodnocení a diskuse výsledků. Kolokvium.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Praktický kurz: Přehled vlastností a možností uplatnění progresivních molekulárních materiálů v současné technické a průmyslové praxi včetně oblasti nanotechnologií. Kromě standardních molekulárních materiálů (polymery, nízkomolekulární látky) je pozornost soustředěna hlavně na nové molekulární struktury jako jsou fullereny, nanotrubice, dendrimery, magnetické molekuly a jiné. V průběhu semestru jsou postupně diskutovány vlastnosti jednotlivých materiálů, technologie přípravy nanomateriálů a nanostruktur, metody jejich charakterizace na molekulární úrovni a aplikační možnosti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný